Verkstad

Inom föreningen finns en Snickeriverkstad och en Metall- och målarverkstad.

Snickeriverkstad finns lokaliserad i källaren i 34B.
Metall- och målarverkstad finns lokaliserad i källaren i 38A.
För att få tillgång till någon av verkstäderna kontakta vicevärd.