Historia

1967     Föreningen var inflyttningsklar

1968     Planteringar och utemiljö färdigställdes

1970     Lindängsbadet invigdes

1971     Konstverket "Treklang" inköptes

1975     Nya fronter på balkongerna samt målades balkongerna

1977    Entréerna på låghusen renoverades. 10 årsjubileum på Limhamns folkets hus

1979    Hyrorna höjs med 19 % på gr av oljekrisen. Termostatventiler i elementen byts

1981     Investeras i energibesparande åtgärder i värmecentralerna.

1982     Gemensam sophantering med 13 föreningar startar. Fönsterbyten påbörjas

1983     Reglerutrustningen i värmecentralerna byts ut. 130 fönster byts på gr av byggfusk. Värmen kopplas bort i garagen. Gästparkering med P-automater installeras.

1984      Trappor och entréer målas om

1986      Bjälklagen tilläggsisoleras. Kabel-TV installeras.  Förslag om inglasning av balkongerna kom upp på stämman.

1987     Gårdarna renoverades samt byggdes täppor till dem som så önskade.

1988     Södergavlarna på höghusen kläs in med plåt. Nya garageportar.  Värmecentralerna byggs om.

1989     Alla fönster kläs in med aluminium. Tvättstugorna rustas upp.  Vårt duktiga fotbollslag vinner KvP-cupen, HSB-cupen samt Parkmölle-cupen

 1990      Hyrorna höjs med 8 % och garagen med 10: -/mån.  Väggarna i tvättstugorna kläs med kakel och golven med klinkers.

1991      Föreningen firar 25-årsjubileum. Hyrorna höjs med 14%

1992      Trapphusen renoveras. Fritidslokalen renoveras. Hagalundsnytt kommer ut med sitt första nummer.

1993      Hisstaken renoveras. Datorisering av fastighetskontoret påbörjas.

1994     Taken renoveras. Stuprören på balkongerna byts ut.

1995     Tvättning på söndagar införs. Skyddsrummen renoveras.  Ny bollplan. Värmeväxlarna rengöres.

1996      Fastighetskontoret får ny datorutrustning. Nytt solarium köps in. 

1997     Källarna målas om. Ny vv, Jan-Åke Lingensjö anställs. Stadgarna ändras och inre fonden skrotas.

1998    En uppfräschning av utemiljön påbörjas. Frågan om balkongutbyggnad väcks.


1999    Torget byggs om. Nya armaturer i höghustrapporna installeras så även i garagen. Fritidslokalen helrenoveras.  Beslut om utbyggnad av balkongerna tas på stämman. Bygget påbörjas i december.


2000   Bredband kopplas in i samtliga lägenheter.   Balkonutbyggnaden och överbyggnaderna av källarnedgångarna färdigställs.  Renovering av vämesystemet påbörjas. 

2001  Lägenheterna  injusteras .                                                                                                                                                                                                                          

2002   Nya garageportar monteras samt ventilationen i garagen är förnyad. Föreningen fyllde 35 år vilket firades.  It försöket "Portalen" Spolning av alla stammar och stick.  Gemensam upphandling på badrummsrenovering.  Parkeringsavgiften fördubblades till 2:-/timme 


2003   PCB inventering gjordes.  Trapporna ner till garagen överbyggdes.  Filminspelning i block 3

2004   Nya dörrar till inglasningen på första våningen.  Spolplatterna i garagen förlängs. 

2005  Ny bredbandsleverantör Ownit istället för Bo-lina.   Miljöhus byggs. Lekstugan kom till gården.  Miljöhusen invigdes.  Nya räcken till Garagen samt målning av nedfarterna.  Vår "pingis" lokal renoveras.   Nya arrendeavtal för täpporna.  Hissarna renoverades.

2006   Ny bouleplan byggs.  Nya stadgar.

2007   Lägenhetspärm till alla lägenheter delades ut,  Staket kring området med porttelefoner vid huvudingångarna infördes.  Föreningen firade 40-års jubileum på Lindängens restaurang.

2008   Parkeringsplatserna asfalterades om.  Omgjutning av källartrapporna och putsning av husgrund på låghusen.   Lägenhetsbesiktning som skall utföras vart 6:e år påbörjades.   Sanden i gruslådorna byttes ut.  Uppfräschning av plantering mot Ormvråksgatan genomfördes.


2009  Gemensam el infördes, alla får nu (billigare) elräkning på avgiftsavierna.   Energideklaration genomfördes.  Ommålning av trapphusen påbörjades.

2010   Nytt elektroniskt tvätt boknings system infördes. Kan även boka via internet.   Målningen av alla trapphusen blev klart.

2011     Alla undercentralerna utbytta,   Postboxar sattes upp entréerna.   En Pergola byggdes vid block 1.   Spolning av avloppstammarna gjordes.   Lokal för porslinsmålning färdigställdes                    

2012    Renovering av B-Garaget och Västra Gården påbörjades i januari. Hela gårdmiljön skall förnyas inkl nya lekplatser. 

2013   B-Garaget renoveras, målas och förses med ny belysning

 2014   BoNea blir ekonomisk förvaltare

 2015   A-Garaget målas och förses med ny belysning.  Alla hustaken får nytt tätskikt av derbigum

 2016   Ny Källarbelysning  i höghusen. Mark & Miljö anlitades att sköta utemiljön.  Bevakningskameror i garage och miljöhus

 2017  Nya hissar i höghusen. Ny belysning i källarplanen. Spolning av avloppsstammarna samt renovering av dagvattenrör under garagen,  i vissa delar relining.  Föreningen firade 50-års jubileum på Slagthuset .  Köpte ny traktor, Nilfisk. 

 2018   Nytt kabel-TV utbud med 5 enskilt valbara kanaler, bredbandet tas över av Sydantenn.  Bervärme installerades av Skånsk Energi.

 2019   Bergvärmen startades upp i februari.  Elementen i alla lägenheter byttes  (utom i badrummen, ska göras senare) . Montering av solceller påbörjades i december.  

 2020   Installation av solcellerna fortsatte, sattes i drift i februari.

2021    Byter element till handdukstork i badrummen, samt delvis renovering av balkar i fasaderna.

2022    Postbox utanför Ormvråk 22, Skyddsrummen är vidgjorda och klara. Nytt kontor och styrelserum.

2023    Nytt Passage system till grindar, entredörrar, garage, tvätt och solarium.