Ordningsregler

TÄPPOR
MILJÖHUS
RENOVERING AV LÄGENHET

Ordningsregler täppor

  1.  Staketen som tillhör täppan skall skötas om dvs. målas om  när det har bleknat, bräder som är söndriga eller ruttna skall bytas ut. Staketen målas med                                                                           Den röda färgen NORDSJÖ TINOVA 350  Scanidinavian Red.                                                                       Den bruna färgen NORDSJÖ TINOVA 348  Scandinavian Walnut 
  2.  Gräsmattor och rabatter samt ingången bör ansas, så det ger ett välvårdat intryck.
  3.  Träd och buskar får ej vara högre än 2,5 meter och ej hänga över staketen.
  4.  Klätterväxter får ej finnas på fasaden.
  5.  Täppan får inte användas som uppställningsplats för cyklar eller mopeder el. dyligt. Vid grillning placera grillen i utkanten av täppan, pga. obehag för grannar!. samt använd endast elektrisk grilltändare. Ligger vinden på mot huset undvik då att grilla.
  6. Bevattning av gräsmattor görs med måtta, definitivt inte då solen skiner. Vattna ej på husgrund, källarfösnter eller fasad.
  7. Pavijong eller Pergola, den skall ställas så att den inte stör grannarna. Informera grannarna innan den sätts upp. Storleken skall vara högst 3x3 meter.  Taket skall plockas bort under vintertiden 1 november - 1 april.
  8. Pool skall vara plaskdamm för barnen.  Använd vattnet med sunt förnuft och ej vid vattningsförbud.  Poolens  vattenmängd högst 700 liter
  9. Byggnationer skall ha ett fall utåt från fasaden.  

 

Ordningsregler Miljöhus

För allas trivsel och för att kunna ha välskötta miljöhus och hålla den nu ökande mängden skadedjur borta, är det viktigt att all hjäps åt.

Detta är en ekonomisk och miljömässig belastning för föeriningen.

I miljöhusen får ni endast kasta det som anges på skyltarna vid respektive kärl. Det ni skall kasta ska få plats inuti kärlen och får inte läggas brevid på golvet, eller ovanpå locket.

Kartonger SKALL vikas eller delas i mindre bitar.

FARLIGT AVFALL

Målarburkar, lösningsvätska, bilbatterier eller annat farligt avfall får INTE kastas i kärlen eller lämnas i miljöhuset. Detta skall lämnas ti VA SYD återvinningscentraler eller Sysavs " Farligt avfall".

DEBITERING VID MISSKÖTSEL I MILJÖHUS

Föreningen debiterar boende 1500:- för varje tillfälle av misskötsel i miljöhus, när personalen har behövt forsla undan grovavfall, städa, sortera eller dela efter boende. Styrelsen kommer att följa upp detta med våra videokameror i miljöhusen.

 

REGLER VID RENOVERING AV LÄGENHET                  

BRF HAGALUND

Tag kontakt med fastighetskontoret vid större ingrepp innan renovering börjar.

Styrelsen måste få veta när renoveringen startar och slutar, och om efterarbete sker.                      

Vem eller vilken firma som renoverar till er och telefonnummer, till de som kan prata svenska.   

Samt en överrenskommelse hur lång tid med bullersam renovering tar, Med lämpliga pauser under arbets gång.

Dessutom skall lägenheten besiktigas då arbetet är klart.

Regler

- Vid bullersamt arbete bör inte ske lördagar söndagar och helger, Endast Vardagar. Gör ofta pauser.

- På lördagar För ni renovera från klockan 10.00 - 15.00, dock  tystare än vardagar

Söndagar och helgdagar skall vara Tyst dag. 

Inget renoverande arbete, Inget borrande, maskinslipning, dock eller spikande. Endast målning, tapetsering ell dyligt.

Vid flyttning av badrumsavlopp, måste ni få tillstånd av styrelsen, samt att det skall ske av Certifierade Rörläggare som Styrelsen godkänner.

- Ordentliga verktyg inga "hobbyborrmaskiner"  med ordentliga redskap går arbetet fortare till glädje för grannarna.

- Sätt upp lapp vid anslagstavlan när arbetet börjar och beräknas vara klart