Miljöhus

För allas trivsel och för att kunna ha välskötta miljöhus utan skadedjur.

Detta en ekonomisk och miljömässig belastning för föreningen, som kostar pengar.

Försök därför kasta rätt sopor i rätt kärl

Ordningsregler

Kartonger skall vikas och kastas i kärlet för kartonger, ingenting på golvet eller ovanför kärlet

Glas separeras vitt och färgar, detta går till återbruk.

HårdPlast och mjukplast i olika kärl

Papperstidningar i ett kärl

Elektiska varor i gallerburen

Matrester samlas i brun påse och kastas därefter i brunt kärl för matrester.

Debitering vid misskötsel i miljöhuset

Föreningens debiterar boende med 1500:- för varje tillfälle av misskötsel,

När personalen har behövt forsla undan grovavfall, städa, sortera eller vika efter efter boende.

Styrelsen följer upp detta med våra videokamror som finns i miljöhusen.