Energibesparingprojekt

Energibesparingsprojekt

Under 2022 ansökte och beviljades föreningen bidrag på 24 Mkr från Länsstyrelsen för åtgärder för att minska energiförbrukningen i föreningens fastigheter.

Bidraget finansieras av Europeiska unionen och ska täcka 50% av kostnaderna för respektive åtgärd.

Nedanstående åtgärder kommer att påbörjas 2023 och är planerade att slutföras senast 2025.

1. Byte av tätningslisterlister

2. Tilluftskanaler och injusteringsspjäll

3. Ventilationssystem, injustering

4. Inomhustemperaturgivare

5. Styr- och reglersystem, uppdatering

6. Injustering av värmesystemet

7. Cirkulationspumpar och handdukstorkar

Åtgärderna ligger i linje med föreningens plan och nu har föreningen möjlighet att utföra åtgärderna till en halverad kostnad, en stor besparing för föreningen på både kort och lång sikt. Föreningen har handlat upp energiexpert för beräkningar och projektledare från Malmöhus Projekt för att handla upp och driva projekten. Första åtgärden är montering av nya tätningslister i samtliga lägenheter.