Grön ekonomisk analys

Lokalekonomisk analys med Brf Ida – lärdomar och resultat under Skåne Innovation Week

Lokalekonomisk analys, LEA, är ett verktyg som kommer från landsbygdsrörelsen. Under hösten och vintern 2021-2022 tog Malmö Tillsammans verktyget till Malmö och Bostadsrättsföreningen Ida för att, kanske för första gången, göra en lokalekonomisk analys i en urban miljö. Syftet är att identifiera behov och resurser och att stärka den cirkulära ekonomin i ett område.

– Flätar man ihop den lokala kännedomen, behoven och resurserna, då kan man se var det överlappar, förklarar Nils Phillips, projektledare för Malmö Tillsammans.

Ihop med Sara Gottschalk, doktorand vid Linnéuniversitetet och Malmö universitet, och en grupp engagerade i Brf Ida, gjordes en kartläggning av föreningens ekonomi, behov, resurser och ambitioner. LEAn fick också en grön aspekt, vilket bland annat innebär att man gjorde en analys av utsläpp och den gröna miljön i bostadsområdet.

– Det har varit oerhört roligt och spännande att jobba med en aktiv bostadsrättsförening och en grupp väldigt engagerade boende med frågor som handlar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, säger Sara Gottschalk.

Att göra en LEA på just Brf Ida går hand i hand med den nya styrelsens hårda arbete med att stärka föreningen efter plundringen som uppdagades för några år sedan.

– När Nils och Sara frågade oss om vi var intresserade av att göra en lokalekonomisk analys i området, var responsen självklar och given. LEAn har varit väl förankrad med föreningens mål vilket är att bli en av Sveriges bäst skötta föreningar och att öka den sociala och ekologiska hållbarheten i föreningen, säger Qasim Cheema, administrativ förvaltare i Brf Ida.

LEAn blev klar i början av året och under Skåne Innovation Week presenteras den av Nils Phillips och Qasim Cheema, som berättar mer om processen, lärdomar och resultaten – som att föreningen har börjat undersöka möjligheten att starta en bilpool. Men också om möjligheten att starta andra verksamheter, som café, cykelverkstad eller second hand-butik.

Nils Phillips menar att i en by med lika många boende som i Brf Ida skulle det finnas både restauranger, butiker och frisör.

– Så varför har man inte det på Brf Ida?

Den 13 juni presenteras LEAn i samband med Skåne Innovation Week. Varmt välkomna till Föreningscenter Nobel 21 klockan 11-12.30.