Extra stämma 20240225

Kallelse till extra stämma 2024-02-25 

Medlemmarna i HSB Brf Ida i Malmö, org.nr 746001–0155, kallas härmed till extra stämma. 

 

Datum:        25 februari 2024 

Registrering 12:30, stämman börjar kl. 13:00 

Restaurang Rotundan, Vougts väg 14, Malmö 

 

Föreningen bjuder på fika. Varmt välkomna! 

För styrelsen HSB Brf Ida i Malmö 

 

Safet Zejnic, Hamza Aboayash, Kent Bengtsson, Kostadin Cavdarovski, Monica Lundahl Dahlberg och Adam Ledwon