Att bo på Ida

Du har valt att bo i en bostadsrättsförening. Det betyder att våra hus och gårdar är vårt gemensamma ansvar. Tillsammans kan vi se till att våra hus och lägenheter sköts på bästa sätt.

Under rubrikerna här på sidan hittar du rutiner och regler som är bra att känna till.