Förening

Föreningens fastigheter byggdes 1968. I fastigheten finns 14 bostadshus med tillsammans 42 trapphus med adresserna Sjöblads väg 1-43 och Von Lingensväg 1-43 och totalt 738 bostäder.

Antalet bostadsrätter i föreningen är 738 lägenheter. 

Lägenheterna är uppdelade på: 

246 st 2 RoK 

456 st 3 RoK 

36 st 4 RoK 

 

Föreningen har 305 garageplatser och 388 utomhusplatser.