Akuta ärenden

Brådskande ärenden under ordinarie arbetstid
Ring HSB Malmös fastighetsskötsel på telefon 010 - 442 30 00, välj 1.

Allvarliga akuta fel utanför ordinarie arbetstid
Du ringer 040 - 93 12 70 angående

 • Vattenläckor
 • Stopp i avlopp
 • Inbrottsskador
 • Glasskador
 • Elfel, säkringsbyte
 • Avsaknad av värme/varmvatten
 • Låsfel i föreningens dörrar
 • Stormskador och lösa föremål som riskerar att falla ned
 • Undersökningar vid brandlukt/rök
 • Störningar t ex hög musik eller obehöriga i trapphus
 • Tvättutrustning