Fastighetskontoret

Pukan har två heltidsanställda. Ilija Gavriloski, vicevärd och Mats Johansson, vaktmästare.

Fastighetskontoret finns på Köpenhamnsvägen 40c (baksidan)

Öppet vardagar kl. 09.30-10.00. Aftnar och helger är det stängt.
Telefonen avlyssnas flertal gånger varje vardag.
Lättast når du dom via mejl: vicevard.pukan@gmail.com
Tel: 040 – 91 33 09