Valberedning

Valberedning består av:

Ordförande/sammankallande Marie Nordkvist
Valberedare Magnus Gustavsson
Valberedare Ulla Häggström