Styrelsen

Styrelsen består av:

 

Roll Namn Ansvarsområden 
Ordförande Wictor Rössler styrning, brandskyddsansvarig,  tomträtt, Pukanbladet,  projekt
Vice Ordförande Andreas Ollén    ekonomisk uppföljning, projekt
Sekreterare Peter Skough protokollföring, hantering av kallelser
Ledamot Annica Crespo-Carreira hemsida, utemiljö, aktiviteter, projekt
Ledamot Patric Bjöersdorff krisplansansvarig, projekt
HSB-ledamot  Peter Mann  
Suppleant Axel Wihlborg-Rasmusen projekt
 Suppleant Peter Diurhuss Gundersen projekt

 

Styrelsen nås på hsbmalmopukan@gmail.com