Revisorer

 Revisorerna består av:

Revisor William Wendel
Revisor Hanna Roos
Suppleant Katherine Eriksson

 

Vill du komma i kontakt med föreningens revisorer kan du göra detta via:

william.wendel@gmail.com eller 070-88 96 889