Källsortering

På denna sida hittar du information som gör det enklare att veta vad du slänger var. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger. Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten försämras. Glasflaskor, konservburkar och kaviartuber kan återvinnas hur många gånger som helst. Matavfall blir biogas och biogödsel. Vi har alla ett ansvar för jordens resurser. Det som hamnar i restavfallet brinner bara en gång, men det som återvinns får flera nya liv.

Föreningen har två stycken miljörum på Blåvingegatan respektive Vitvingegatan. I våra miljörum finns sopsortering för följande:

 • Restavfall 
 • Matavfall 
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Hårdplast
 • Tidningar
 • Kartong/wellpapp
 • Metall
 • Batterier

Trivselregler för miljörum: 

 • För allas trevnad ska du se till att hålla miljörummet i bra skick och städa efter dig om du tappar något.
 • Sopor får inte ställas på golvet.
 • För att få bättre plats i våra kärl och hålla våra kostander för sophanteringen nere, vänligen tryck ihop exempelvis mjölkförpackningar och andra kartonger.
 • Grovavfall får INTE ställas i miljörummet utan ska transporteras till återvinningsstation. 

Avfallshantering för parhusen:

Till parhusen finns en soprunna till respektive lägenhet, den tunnan är för rest- och matavfall. Tunnorna töms av Sysav udda veckor på torsdagar. Källsortering görs i de gemensamma miljörummen.