Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.

Styrelsen har tagit fram enkla trivselregler som de anser stämmer överens med hur de flesta medlemmar vill ha det. Genom att följa dessa kan vi alla bidra till en god boendemiljö.

Trivselreglerna finns här

Föreningens stadgar

En bostadsrättsförening får inte skötas hur som helst. Föreningen måste enligt lagen om ekonomiska föreningar ha egna stadgar, som populärt kan sägas vara en del av föreningens spelregler. De reglerar bland annat vilket ansvar föreningen, respektive bostadsrättshavaren, har när det gäller underhåll och reperationer. 

Stadgarna finns här.