Tv och bredband

Tele2 är leverantör för både TV och bredband, där föreningen har ett gruppavtal som började gälla den 1 april 2023.

Här nedan kan du hitta ett informationsbrev från Tele2 som vi ber dig att noggrant läsa igenom. För att du ska kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du, i god tid före avtalsstart 2023-04-01, kontakta gruppavtalskundservice på telefon 0775-17 17 20 för beställning av nya tjänsterna

Från och med 2023-04-01 kommer du att debiteras en obligatorisk kostnad om 135 kr/mån på din avgiftsavi. Avgiften avser bredband 500/50 och kommer att förbli densamma under första avtalsperioden, som är till och med 2026-03-31. 

Observera att föreningen inte tillhandahåller någon router.

Behöver du hjälp med TV eller bredband? Här är kontaktuppgifterna till Tele2