På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Andrahandsupplåtelse av bostadsrätt

Hur går jag tillväga när jag vill hyra ut min bostadsrätt i andrahand?

Vad krävs för att få hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andrahand?

 • För att du ska få upplåta bostadsrätt i andra hand så krävs det att du begär tillstånd av din bostadsrättsförenings styrelse. Bostadsrättshavaren ska, för att få tillstånd, ha skäl till att hyra ut lägenheten. Även om bostadsrättshavaren har skäl till andrahandsuthyrning kan ansökan om tillstånd avslås om styrelsen har befogad anledning att neka. Bostadsrättsföreningen är dock fri att lämna tillstånd även om dessa krav inte uppfylls.

 • Tillstånd från styrelsen krävs vid andrahandsuthyrning, d.v.s. när lägenheten upplåts till annan för självständigt brukande oavsett om hyra uttas eller ej. Av detta följer att det inte krävs tillstånd för att ha någon inneboende om man själv har kvar tillräcklig anknytning till lägenheten. Tillstånd för andrahandsupplåtelse brukar tidsbegränsas till max 1 år.

 • Nekar styrelsen tillstånd att hyra ut i andrahand kan bostadsrättshavaren begära att få frågan prövad i hyresnämnden.

Vad händer om jag hyr ut min lägenhet utan tillstånd från styrelsen?

 • Sker en andrahandsupplåtelse utan tillstånd kan bostadsrätten förverkas om bostadsrättshavaren efter tillsägelse (en s.k. rättelseanmodan) inte upphör med

Hur träffas ett avtal avseende andrahandsuthyrning?

 • Det finns inga formkrav på hur ett avtal om lägenhetsuthyrning ska utformas. Detta innebär att även muntliga avtal är bindande men vi rekommenderar att du alltid upprättar avtalet skriftligen för att undvika missförstånd. Gå gärna igenom avtalet tillsammans så att både du och din andrahandshyresgäst är väl medvetna om vad ni kommit överens om.

Vilken hyra får jag ta ut vid andrahandsuthyrning?

 • Det är viktigt att reglera frågan om hyrans storlek. Avseende hyrans nivå så gäller olika regler beroende på när avtalet ingicks. För avtal som ingåtts efter 2013-02-01 så gäller s.k. kostnadstäckningshyra. Hyran kan beskrivas bestå av två delar, den ena delen utgörs av månadsavgiften till bostadsrättsföreningen plus kostnader för exempelvis el och vatten (driftskostnader). Precis som tidigare får hyresvärden göra ett mindre påslag för möblemang. Den andra delen av hyran utgörs av en schablonmässig kapitalkostnad för lägenheten. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde, i dagsläget ca. 3-4 % av bostadsrättens marknadsvärde per år. Om lägenheten är värd 1 000 000 kr innebär detta att bostadsrättshavaren får ta ut ca 4 % av 1 000 000 kr per år, alltså motsvarande 3333 kr per månad. Det finns ingen möjlighet för andrahandshyresgästen att i efterhand kräva tillbaka pengar om hyresvärden anses tagit ut för hög hyra. Hyresvillkoren kan dock fortfarande prövas av hyresnämnden. Om avtalet ingicks före 2013-02-01 så ska hyran vara ”skälig” och istället beräknas enligt den s.k. bruksvärdesmetoden.

Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av bostadsrätt i andrahand?

 • Uppsägningstiden varierar beroendes på om du är den som hyr ut lägenhet i andrahand (hyresvärden) eller om du är den som hyr. Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen. Hyresgästen har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Avtal som löper på bestämd tid behöver däremot inte sägas upp om det inte avtalats men även dessa avtal kan sägas upp när som helst under avtalstiden med beaktande av ovanstående tidsfrister. Observera att uppsägningstiden räknas på annat sätt om avtalet ingicks före 2013-02-01.

Kan min andrahandshyresgäst få besittningsrätt till min bostadsrättslägenhet?

 • Enligt nu gällande regler kan det inte uppstå något besittningsskydd för andrahandshyresgästen. För avtal som ingicks före 2013-02-01 kan besittningsrätt dock uppstå om avtalet löper på mer än två år och parterna inte avtalat bort detta i en särskild upprättad handling.

 

Mer information om de nya reglerna för andrahandsuthyrning.