Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Då kan en bostadsrättsförening ta hjälp av Kronofogden

Ibland kan det uppstå besvärliga situationer i en bostadsrättsförening. Till exempel när en bostadsrättshavare, trots uppsägelse, vägrar flytta från sin lägenhet. I sådana fall kan bostadsrättsföreningen ansöka om hjälp hos Kronofogden, så kallad "handräckning".

I vissa situationer har bostadsrättsföreningen begränsade befogenheter. Till exempel då en bostadsrättshavare:

  • vägrar flytta från lägenheten trots uppsägelse
  • gör olovliga ingrepp på föreningens egendom
  • tar olovligen förråd i anspråk
  • eller förvarar olovligen egendom i föreningens gemensamma utrymmen.

För att komma tillrätta med problemen behöver bostadsrättsföreningen ansöka om hjälp hos Kronofogdemyndigheten. Hjälpen kallas för vanlig handräckning eller särskild handräckning. Här beskriver vi de båda begreppen och vad vad som skiljer dem åt.

Vanlig handräckning

Ansökan om vanlig handräckning kan göras hos kronofogden i fall där en bostadsrättsinnehavare ska avhysas från sin bostad, till exempel då nyttjanderätten till bostaden förverkats.

Om en ansökan om vanlig handräckning bifalls hjälper Kronofogdemyndigheten till att verkställa beslutet och ser till att en avhysning faktiskt sker. Observera att Kronofogdemyndigheten inte beslutar om vanlig handräckning om den som kravet riktas mot bestrider ansökan. Då får föreningen avgöra om ärendet istället ska lämnas över till tingsrätten för prövning.

Särskild handräckning

Ansökan om särskild handräckning görs vid olovliga besittningsrubbningar eller då andra olovliga åtgärder vidtagits med någon annans egendom. Exempelvis när en bostadsrättsinnehavare vägrar ge styrelsen tillträde till sin lägenhet, olovligen förvarar saker i trapphuset, utför olovliga ingrepp på föreningens egendom eller olovligen tar ett förråd i föreningen i anspråk.

När ni ansöker om särskild handräckning är det viktigt att bifoga skriftlig bevisning som styrker den olovliga besittningsrubbningen. Bevisen kan bestå av avtal, kontrakt, fotografier eller beslut.

Kronofogdemyndigheten hjälper till att verkställa ett beslut om särskild handräckning, om ansökan bifalls. Till skillnad från vanlig handräckning, kan Kronofogdemyndigheten fatta beslut om särskild handräckning även om den som ansökan riktas mot bestrider ansökan.

Föreningen ska ha koll på motparten

För att kunna ansöka om vanlig och särskild handräckning krävs att motparten är känd. Om någon till exempel olovligen tagit ett förråd i anspråk, behöver bostadsrättsföreningen med andra ord veta vem det är för att kunna ansöka. Tänk också på att alltid börja med att kontakta den berörde för att ge hen en chans att rätta sig innan ni går vidare med ansökan.

Behöver er bostadsrättsförening ansöka om handräckning? Ansök här hos Kronofogden.