Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Grannens hund skäller – det här kan du göra för att slippa störningar

Hundars skällande i tid och otid kan ibland bli ett störningsmoment för andra boende i samma trappuppgång. Här beskriver HSBs jurist vad du som granne kan göra i en sådan situation.
Golden retriever i köket och sneglar på falukorv

Hundar som skäller är en vanlig och naturlig företeelse. Som för alla typer av ljud finns det en gräns för vad man förväntas stå ut med. I vissa fall kan skällandet anses utgöra en störning, och då finns skäl att agera.

Enligt bostadsrättslagen definieras en störning som en företeelse som ”kan vara skadlig för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”. En skällande hund utgör alltså inte per automatik en störning.

För att bedöma om en skällande hund utgör en störning enligt bostadsrättslagens mening får man titta på följande:

När skäller hunden?

Hundar som skäller dagtid och därmed inte stör många människors sömn kan förmodligen inte anses vara skadliga för hälsan. En hund som skäller tidigt på morgonen, sent på kvällen och långt in på natten kan dock tänkas störa många människors sömn och därmed löpa större risk att orsaka en störning som kan vara skadlig för hälsan eller annars försämra omkringboende grannars bostadsmiljö.

Hur ofta och hur länge skäller hunden?

Det är tveksamt om en hund som skäller en enstaka gång tidigt på morgonen verkligen kan utgöra en störning enligt bostadsrättslagens mening. Det är snarare om det sker återkommande och kontinuerligt som det kan komma att utgöra en störning. Det innebär en större skada för hälsan om en hund skäller flera timmar om dagen än om hunden skäller några gånger om dagen i kortare sekvenser.

Påverkas din hälsa negativt?

Om din grannes skällande hund påverkar din hälsa negativt är det bäst att först prata med grannen. Om samtalet inte hjälper är nästa steg att ta kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen ska då utreda i vilken omfattning hunden skäller och därefter göra en bedömning om skällandet kan utgöra en störning enligt bostadsrättslagens mening. Om hundens beteende bedöms utgöra en störning kan bostadsrättshavaren få en rättelseanmodan, i och med att störningar utgör en förverkandegrund enligt bostadsrättslagen, det vill säga att bostadsrättshavaren i värsta fall kan bli uppsagd från sin bostadsrätt.

Vi stöttar dig i boendefrågor

Som HSB-medlem får du tillgång till generell juridisk rådgivning och en rad andra förmåner. Välkommen som medlem i HSB!