Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Juristens råd till sambos i hyresrätt

Vilka rättigheter och skyldigheter har en sambo som inte står på hyresavtalet? Kan en hyresgäst bli av med bostaden om relationen tar slut eller om sambon hittar på något dumt? Finns det nackdelar med att båda står på hyresavtalet?
Kärlekspar som kramas

Sambos definieras i sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. En liknande definition går även att hitta i hyreslagen.

Båda har rättigheter och skyldigheter 

Även om det endast är en av samborna som står på hyresavtalet finns det rättigheter och skyldigheter för bägge parter. Skulle till exempel den sambo som inte står på avtalet orsaka störningar kan kontraktsinnehavaren ställas till svars eftersom hen har ett hyresrättsligt ansvar för de som bor i lägenheten. 

Båda kan påverkas om hyran inte betalas i tid 

Vad gäller hyresinbetalningar är det kontraktsinnehavaren som är betalningsskyldig gentemot hyresvärden. Oreglerade hyresskulder kan inte drivas in från den sambo som inte står med på hyresavtaletmen obetalda hyror, betalningsdröjsmål eller andra störningar kan ändå få negativa konsekvenser för den avtalslösa sambon. Om det i framtiden skulle bli aktuellt med en ansökan om att överlåta hyresavtalet till den avtalslösa sambon eller om kontraktsinnehavaren blir uppsagd från lägenheten kan historiken nämligen ha betydelse. Hyresvärden eller hyresnämnden som behandlar ansökan om överlåtelse och övertaganderätt gör nämligen en prövning om den tilltänkta hyresgästen kan godtas eller ej och då kan historiken vägas in till nackdel för den avtalslösa sambon.  

Ett samboavtal är klokt 

Skulle samborelationen upphöra och båda anser sig ha behov av den gemensamma bostaden kommer saken i vissa fall prövas enligt sambolagens bestämmelser om övertagande av bostad. Prövningen görs baserat på vem som har störst behov av bostaden samt om ett övertagande är skäligt sett till omständigheterna. Det är dock sällan en kontraktslös sambo anses ha ett sådant behov att den kan överta bostaden från kontraktsinnehavaren vid en sådan prövning. Oftast finns det gemensamma barn med som påverkar bedömningen kring detta. Men det är möjligt,  därför är det klokt att diskutera frågan om lägenheten och ett eventuellt samboavtal innan samboförhållandet inleds.  

Att vara två på hyresavtalet är inte alltid en bra idé 

Som hyresvärd är en vanligt förekommande fråga huruvida det går att lägga till en sambo på ett befintligt hyresavtal som en form av trygghet. Det finns inga skyldigheter för en hyresvärd att medge ett sådant upplägg och det skulle innebära en ohållbar administration för hyresvärden om så var fallet. Det finns dessutom skydd i hyreslagen ifall något plötsligt och oförutsett skulle drabba kontraktsinnehavaren.   

Att lägga till en part på hyresavtalet kan dessutom få negativa konsekvenser om relationen plötsligt tar slut och någon av avtalsparterna vägrar att säga upp sin ”del” av hyresavtalet. Eftersom det är två parter på hyresavtalet kommer det i många fall krävas bådas signatur om lägenheten ska bytas eller om något avtal ska upprättas med hyresvärden. Har relationen tagit slut och parterna inte är vänligt inställda till varandra kan det uppstå en viss låsning som innebär att den part som faktiskt bor i lägenheten inte kan byta eller ingå avtal om förbättringsåtgärder med hyresvärden utan den andres underskrift.