Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

När kan bostadsrättshavare få nedsatt årsavgift

Underhålls- och reparationsarbeten kan innebära att hela eller delar av en bostadsrättslägenhet inte går att nyttja under arbetets gång. En vanlig uppfattning är då att bostadsrättshavaren har rätt till nedsättning av årsavgiften, men riktigt så enkelt är det inte – här beskriver vi varför.

Det är inte ovanligt att en bostadsrättslägenhet behöver underhållas eller repareras. Om en skada på lägenheten uppstår görs inledningsvis en utredning av skadan och därefter fördelas underhålls- och reparationsansvaret mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen i enlighet med föreningens stadgar.

Har bostadsrättsföreningen agerat vårdslöst?

En bostadsrättshavare har rätt till nedsättning av årsavgiften om det uppkommer hinder eller men i nyttjanderätten genom bostadsrättsföreningens vållande. Med vållande menas att det ska vara fråga om någon grad av vårdslöshet från bostadsrättsföreningens sida.

Bostadsrättshavaren har således ingen rätt till nedsättning av årsavgiften vid hinder eller men som uppkommer då bostadsrättsföreningen på ett normalt sätt utför sin lagstadgade underhållsskyldighet.

Om bostadsrättsföreningen har varit vårdslös har bostadsrättshavaren rätt till en skälig nedsättning. Med detta menas att nedsättningen ska anpassas till bristens omfattning och karaktär. Om lägenheten till exempel kan användas till viss del ska nedsättningen anpassas efter det.