Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Därför kan HSB driva progressiva och hållbara projekt

16 juni 2021 De var först med rinnande vatten och tvättstugor. Många av de saker vi i dag tar för givet i bostaden är innovationer från HSB. Och mycket nytt är på väg ut på marknaden även nu.
– Vi kan ta vara på människors innovationskraft på ett helt annat sätt än vad många börsbolag kan, säger Pernilla Bonde, vd för HSB Riksförbund.

Digitala bikupor, att duscha i återvunnet vatten, och nya finansieringsformer som gör det möjligt för ungdomar att köpa en första lägenhet – det är bara några få exempel på alla de innovationer som HSB just nu testar eller implementerar i sin organisation.

– Vi drivs av att göra nytta för våra medlemmar. Det är de som äger oss och det är deras behov som styr vad vi ska göra, och det ger en innovationskraft som de flesta andra bostadsföretag bara kan drömma om, säger Pernilla Bonde.

Bygger på lokalt engagemang

De flesta är överens om att den bästa innovationen kommer underifrån, när man tar vara på de önskningar som kommer ur vardagens olika miljöer.

– Många bolag är toppstyrda, och för att ändå bli innovativa jobbar de med innovationshubbar eller kundundersökningar. Vi däremot är en decentraliserad organisation som bygger på lokalt engagemang, och vi får därmed det här drivet och underifrånperspektivet automatiskt, säger Pernilla Bonde.

_DSC0513.jpg

I dag, liksom under hela HSB:s snart hundraåriga historia, pågår därför otaliga innovationsprojekt över i princip hela Sverige.

– Grunden i vår strategi är att bejaka nya idéer, få dem att bli verklighet och sedan växla upp dem. Sedan är det klart att vi måste tjäna pengar för att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet, men det är ju det som är det fina med innovation, den betalar sig alltid i längden. Och eftersom vi inte styrs av kvartalsekonomi har vi tid och råd att tänka långsiktigt, säger Pernilla Bonde.

HSB Living Lab – ett levande laboratorium

Ett av de tydligaste exemplen på HSB:s innovationsarbete är det världsunika HSB Living Lab i Göteborg. Byggnaden som invigdes 2016 är ett levande laboratorium där människor bor samtidigt som forskare och innovatörer från akademi, näringsliv och andra instanser utvecklar olika aspekter av framtidens boende.

– Det här är en frizon, en riskfri arena där man ska få testa vilda idéer och obeprövade tankar, säger Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab.

HSB_LivingLab_DJI_0078.jpg

– Här ska det vara helt okej om ett försök inte uppnår det man trodde, för om alla når sina mål har vi inte siktat tillräckligt högt. Å andra sidan ser vi även ett misslyckande som ett resultat, för vi lär oss något av precis allt som sker här.

Därmed inte sagt att idéer som testas i HSB Living Lab inte tar sig ut i organisationen.

– Vi har byggnadsintegrerade solceller som först testades här och som nu finns på ett av våra hus i Göteborg, vi har ny teknik för att förvärma ventilationsluft och vi har tvättstudion som skapar trivsel och trygghet. Men det här är bara några exempel på innovationer som har nått ut. Med över hundra startade projekt i HSB Living Lab vet vi att vi kommer ha många spännande resultat att dra nytta av.