Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Därför kan HSB driva progressiva och hållbara projekt

16 juni 2021 De var först med rinnande vatten och tvättstugor. Många av de saker vi i dag tar för givet i bostaden är innovationer från HSB. Och mycket nytt är på väg ut på marknaden även nu.
– Vi kan ta vara på människors innovationskraft på ett helt annat sätt än vad många börsbolag kan, säger Pernilla Bonde, vd för HSB Riksförbund.

Digitala bikupor, att duscha i återvunnet vatten, och nya finansieringsformer som gör det möjligt för ungdomar att köpa en första lägenhet – det är bara några få exempel på alla de innovationer som HSB just nu testar eller implementerar i sin organisation.

– Vi drivs av att göra nytta för våra medlemmar. Det är de som äger oss och det är deras behov som styr vad vi ska göra, och det ger en innovationskraft som de flesta andra bostadsföretag bara kan drömma om, säger Pernilla Bonde.

Bygger på lokalt engagemang

De flesta är överens om att den bästa innovationen kommer underifrån, när man tar vara på de önskningar som kommer ur vardagens olika miljöer.

– Många bolag är toppstyrda, och för att ändå bli innovativa jobbar de med innovationshubbar eller kundundersökningar. Vi däremot är en decentraliserad organisation som bygger på lokalt engagemang, och vi får därmed det här drivet och underifrånperspektivet automatiskt, säger Pernilla Bonde.

_DSC0513.jpg

I dag, liksom under hela HSB:s snart hundraåriga historia, pågår därför otaliga innovationsprojekt över i princip hela Sverige.

– Grunden i vår strategi är att bejaka nya idéer, få dem att bli verklighet och sedan växla upp dem. Sedan är det klart att vi måste tjäna pengar för att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet, men det är ju det som är det fina med innovation, den betalar sig alltid i längden. Och eftersom vi inte styrs av kvartalsekonomi har vi tid och råd att tänka långsiktigt, säger Pernilla Bonde.

HSB Living Lab – ett levande laboratorium

Ett av de tydligaste exemplen på HSB:s innovationsarbete är det världsunika HSB Living Lab i Göteborg. Byggnaden som invigdes 2016 är ett levande laboratorium där människor bor samtidigt som forskare och innovatörer från akademi, näringsliv och andra instanser utvecklar olika aspekter av framtidens boende.

– Det här är en frizon, en riskfri arena där man ska få testa vilda idéer och obeprövade tankar, säger Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab.

HSB_LivingLab_DJI_0078.jpg

– Här ska det vara helt okej om ett försök inte uppnår det man trodde, för om alla når sina mål har vi inte siktat tillräckligt högt. Å andra sidan ser vi även ett misslyckande som ett resultat, för vi lär oss något av precis allt som sker här.

Därmed inte sagt att idéer som testas i HSB Living Lab inte tar sig ut i organisationen.

– Vi har byggnadsintegrerade solceller som först testades här och som nu finns på ett av våra hus i Göteborg, vi har ny teknik för att förvärma ventilationsluft och vi har tvättstudion som skapar trivsel och trygghet. Men det här är bara några exempel på innovationer som har nått ut. Med över hundra startade projekt i HSB Living Lab vet vi att vi kommer ha många spännande resultat att dra nytta av.