Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Göta startar forskningssamarbete med Lunds universitet

13 september 2021 Som ett led i arbetet med hållbara transporter på Skeppsbron i Jönköping, har behovet av ett forskningsarbete identifierats. HSB har tillsammans med forskare från Lunds universitet och andra relevanta aktörer startat upp ett samarbete i syfte att belysa möjligheter och behov av hållbara mobilitetslösningar.
HSB Parketten med 149 hyresrätter och trygghetsboende

HSB står inför byggnationen av fyra kvarter på Skeppsbron – Centrala Jönköpings nyaste stadsdel vid Södra Munksjön. Arbetet med att utveckla stadsdelen drivs av Södra Munksjön Utvecklings AB – SMUAB där HSB är en av aktörerna som ingår i en samverkansgrupp.

– Som kommunalt bolag har vi uppdraget att driva stadsutvecklingen i det här stora området. Självklart är hållbarhet en viktig hörnsten i vårt arbete och att vi på ett aktivt sätt arbetar med lösningar för en bättre morgondag. HSBs initiativ till det här forskningssamarbetet är ett bra exempel på det, säger Jenny Lagström, tf vd på SMUAB.

Jönköping är en växande stad och förtätningen innebär begränsningar i form av ytor för såväl byggnation som vägar, parkeringsytor och grönområden. Det finns alltså fler skäl att göra Skeppsbron till en mer yt-, miljö- och klimateffektiv stadsdel vilket är huvudmålsättningen med forskningssamarbetet. Utöver att skapa goda förutsättningar för de boende att transportera sig på ett mer hållbart sätt genom etablerad kollektivtrafik, bil- och cykelpooler och andra delningstjänster behöver man också kartlägga behovet av parkeringsplatser.

– Skeppsbron ligger centralt och det finns bra möjligheter att ta sig fram på ett hållbart sätt. Det finns många vinster i att stimulera minskning av transporter i egen bil: mer grönytor om behovet av parkeringsplatser är mindre, utsläppen minskar om fler åker kollektivt och den fysiska aktiviteten ökar om det finns en genomtänkt infrastruktur i form av cykelvägar och promenadstråk, menar Mattias Törnell projektledare och initiativtagare på HSB Göta.

Miljöstrategi är ett ämne vid Lunds universitet som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom ämnesområdet hållbar samhällsplanering och tjänstevetenskap. Forskarna har mycket att tillföra i form av kunskap och omvärldsbevakning inom mobilitetsområdet.

– Det här forskningsprojektet faller inom ramen för universitetets tredje uppgift: samverkan mellan akademi, näringsliv och den offentliga sektorn. Samarbetet förväntas resultera i ett ökat kompetens- och kunskapsutbyte kring hållbar mobilitet och miljöanpassade logistiklösningar som sedan kan användas som modeller och metoder i andra nyproduktionsprojekt, säger Torleif Bramryd, professor på Lunds universitet.

Vid frågor kontakta:
Mattias Törnell, projektledare, HSB Göta
Tel: 010-442 36 23