Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Grönt stöd beviljat för utemiljöer i Rinkeby

24 november 2021 Tidigare i år utlyste Boverket möjligheten för fastighetsägare att söka statligt stöd för gröna och trygga samhällen i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. HSB Stockholm har beviljats stöd, och inleder nu arbetet med att utveckla hälsofrämjande innergårdar i Rinkeby.

– Att beviljas stöd känns väldigt inspirerande. Utemiljön gör stor skillnad i människors vardag. Att få vara med och påverka utformningen av gårdarna skapar engagemang och delaktighet bland hyresgästerna, säger Anders Joachimsson, affärsområdeschef Fastigheter på HSB Stockholm.

Under oktober utförde HSB två boendedialoger på plats på Kvarntullen 3 och 4 i Rinkeby. Syftet med boendedialogerna var att samla in erfarenheter och önskemål kring utemiljön. HSB bjöd på fika och var på plats för att samtala med hyresgästerna för att ta del av deras erfarenheter och önskemål kring utemiljön. Boende fick möjlighet att svara på enkäter, rita och skriva på en karta och muntligt framföra sina åsikter. Det diskuterades hur de boende upplevde gårdarna idag och vad som kan förbättras. Flera viktiga punkter kom upp, men det var ingen tvekan om att det främst är barnen och gemenskap som ska vara i fokus.

I okbtober höll HSB två stycken boendedialoger i Rinkeby. 

Med drygt 600 hyresrätter är HSB Stockholm en stor hyresvärd i Rinkeby. Fastigheterna omfattas av totalt fyra innergårdar, varav en rustats upp sedan tidigare. Det beviljade stödet för de tre kvarvarande gårdarna omfattar 50 procent av den totala projektkostnaden. Kristin Englund är utemiljökonsult på HSB Stockholm och leder gestaltningsarbetet, som utgår från den idéskiss som skickats in till Boverket. De innergårdar som idag utgörs av gräsmattor och enskilda växtpartier utvecklas.

– Vi har en tydlig ambition, och det är att utemiljön ska bjuda in alla i Rinkeby, inte bara våra hyresgäster. Ökad trygghet och grönska, ekosystemtjänster och biologisk mångfald är centrala aspekter, och vi kommer att tillföra ytor för såväl samvaro som odling. Och istället för traditionella lekplatser arbetar vi med lekotoper, naturbaserade lekytor i form av broar, stockar och stenar, säger Kristin Englund.

De nya utemiljöerna ska vara färdigställda till augusti 2023, då även HSB Stockholm ska skicka in en slutrapport till Boverket.