Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB och PiteBo planerar nyproduktionsprojekt tillsammans

10 september 2021 HSB Norr och PiteBo planerar för ett gemensamt nyproduktionsprojekt med bostäder i flerfamiljshus på Norrstrand i Piteå. Planen är att bygga ca 120 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter.
Mattias Lundström, Vd HSB Norr och Maria Adlers, Vd PiteBo vid området  Norrstrand i Piteå Mattias Lundström, Vd HSB Norr och Maria Adlers, Vd PiteBo vid området Norrstrand i Piteå

Detta framgår av ett yttrande som PiteBo och HSB lämnat in till Piteå kommun som ett förslag till att utöka området runt Nördfjärden i Piteå med bostadsbebyggelse.

Vi är oerhört inspirerade av det här samarbetet och tror att vi tillsammans kan skapa en attraktiv boendemiljö som kan locka många olika hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Projektet kommer sannolikt även att locka en och annan inflyttare till Piteå, säger Maria Adlers, Vd, PiteBo. 

Piteå kommun har som mål att befolkningsmängden, under de kommande åtta åren, ska växa med nästan 4000 personer. Det innebär att vi i en nära framtid behöver bygga i runda tal 2000 nya bostäder för att kunna möta den ambitionen. Det vill PiteBo och HSB Norr vara med och bidra till genom detta projekt.

Det gemensamma förslaget innefattar ett nytt bostadsområde på Norrstrand, ett centrumnära och lugnt område som är tilltalande för många. Projektets skisser, så som de ser ut idag, rymmer 116 lägenheter fördelat på fyra huskroppar med sex, åtta och tio våningar, på en plats som till största del upptas av en grusplan idag. Hälften av lägenheterna planeras att bli hyresrätter och den andra hälften bostadsrätter. Husen och lägenheterna kommer att präglas av miljö- och klimatmedvetenhet och hålla en hög standard. Gestaltning och boendemiljö kommer att utgå från den vackra platsen med ambition att förstärka den gröna parkkänslan. 

–HSB vill gärna bygga nya bostadsrätter för våra medlemmar och bosparare i ett av Piteås attraktivaste lägen. Att det dessutom inte har byggts nyproduktion av bostadsrätter i Piteå sedan 1990-talet känns ännu mer spännande. Vi är väldigt positiva till samarbetet med PiteBo och har etablerat en förtroendefull dialog, säger Mattias Lundström, Vd HSB Norr.  

Området erbjuder goda kommunikationer med cykelvägar och lokaltrafik och en närmiljö som främjar hälsa och välbefinnande med Tallåsens orörda skog, strandpromenad, grönområden och skateboardpark inpå husknuten.  

Norrstrand  illustration 1.jpg

Illustrationerna visar tidiga volymskisser av det planerade projektet

Norrstrand illustration 2.jpg