Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ledande kommunpolitiker i ny rapport: ”Den statliga bostadspolitiken är otillräcklig”

12 februari 2021 Det saknas en långsiktig och sammanhängande bostadspolitik som skapar stabila spelregler för kommuner och bostadsutvecklare. I slutändan slår det hårt mot grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden, framför allt unga och hemlösa. Det är den hårda domen från landets ledande kommunpolitiker i en ny rapport som tagits fram på uppdrag av HSB.

Det råder bostadsbrist i den absoluta majoriteten av landets kommuner. Något som regeringen i många år kritiserat kommunerna för då de har ett ansvar för bostadsförsörjningen. Men kommunernas handlingsutrymme styrs till stora delar av staten i form av regelverk, finansiering och hur prioriterad frågan är. Nu slår ledande kommunpolitiker tillbaka i rapporten "Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen”. 

Unga och hemlösa mest utsatta

Ett utvidgat investeringsstöd är det enskilt största statliga stöd som kommunpolitikerna anser sig ha mest nytta avåtgärder som skulle kunna underlätta för unga vuxna anses prioriterade. Varannan kommunpolitiker menar att ett startlån till unga skulle vara särskilt användbart.

Jag delar helt kommunernas kritik mot att statens hårda kreditrestriktioner gör att många människor, framför allt unga vuxna och unga barnfamiljer, har svårt att hitta en egen bostad och att ett startlån kan göra stor skillnad. Regeringens nytillsatta utredning om ett statligt startlån till unga är därför mycket välkommen, men ska endast ses som en strimma ljus efter år av bostadspolitiskt mörker, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB. 

Rapporten visar att unga vuxna och hemlösa är de grupper som har svårast att hitta en bostad.

Lagar och regler hindrar bostadsbyggandet

De fyra största hindren för bostadsbyggande är enligt kommunpolitikerna de lagar och regler som den statliga bostadspolitikens rår över: över hälften av kommunpolitikerna menar att strandskyddet är det största hindret, följt av riksintressen, överklagandeprocessen och buller.

– Även om strandskyddet kan uppfattas som något strängt, har vi på HSB, som bygger i hela landet, betydligt större problem med exempelvis överklagandeprocesser och bullerfrågan, säger Anders Lago.

Kommunerna behöver göra mer

De flesta kommunpolitiker vill öka bostadsbyggandet i den egna kommunen. För att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret anses de viktigaste verktygen vara en aktiv markpolitik, planera och bygga för alla, allmännyttan samt dialog med privata aktörer.

– Det som vi ser saknas är framför allt planberedskap, processerna för planering och bygglov måste kortas. Bostadsutvecklare behöver bättre förutsägbarhet och villkor för att till exempel standardisera byggandet. Dessutom behövs ett större utbud av tillgänglig mark för att priserna ska kunna hållas på en nivå som inte bidrar till att byggandet begränsas, säger Anders Lago.

Kommun och stat måste sluta att skylla på varandra

Anders Lago avslutar med uppmaning till både stat och kommun om vem som är ansvarig för bostadsbristen. 

Det måste bli ett slut på debatten mellan stat och kommun där de skyller på varandra om vem som är ansvarig för bostadsbristen. Nu behöver de istället lägga energin på att kraftsamla tillsammans.

Rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” är författad av Simon Imner på Tyréns avdelning för social och ekonomisk hållbarhet. Uppdraget genomfördes under perioden november 2020 – januari 2021. Rapporten bygger på en enkät till ledande kommunpolitiker i samtliga kommuner, där 82 svarat och därutöver 10 enskilda djupintervjuer med ledande politiker i de större kommunerna i landet.  

Läs hela rapporten (pdf)