Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nytt tak och solpaneler på en och samma gång

15 december 2021 Tack vare god planering och bra rådgivning kunde HSB brf Grevegården slå två flugor i en smäll genom att installera solpaneler samtidigt som taket renoverades. Samordningen var en av vinsterna – den andra är sänkta energikostnader.

Med 18 relativt platta tak i västlig, östlig och sydlig riktning kan man nästan tro att den som byggde de sex U-formade flerfamiljshusen i HSB brf Grevegården 1968 redan då hade solpaneler i åtanke. Men frågan aktualiserades inte förrän nästan 50 år senare, och 2020 blev året då solcellsanläggningarna till slut installerades.

– Vi räknar med att täcka ungefär 15 procent av föreningens årliga elförbrukning på det här sättet. Det är en stor investering, 4,4 miljoner kronor, men vi fick solcellsstöd på 850 000 kronor från länsstyrelsen. Anläggningen betalar sig på sex–sju år så ekonomiskt sett är vi mycket nöjda, säger föreningens ordförande sedan 1987, Thomas Gradstedt.

För att spara ännu mer pengar och få jobbet gjort så effektivt som möjligt beslutade man att installera anläggningen i samband med en planerad takomläggning och en hel del andra renoveringar och förbättringar som var på gång enligt underhållsplanen. Thomas Gradstedt räknar upp: ny takpapp, solcellsanläggning, nya takfläktar, renoverade takluckor, landgångar på grund av ökade säkerhets- och arbetsmiljökrav, nya hängrännor, insektsnät vid takfoten samt tätning av alla vertikala fogar på fasaderna.

– Vi började i mars och var klara i december. Varje huskropp hade ställningar uppe i mellan åtta och tio veckor, säger han.

Förutom de uppenbara vinsterna med att slippa resa ställningar vid flera tillfällen och kunna minska byggstök för de boende, säkrade man takpappsgarantin på tio år – något som hade nollats om man valt att installera anläggningen på befintlig takpapp. Tack vare en annan smart lösning slapp man dra ledningar utanpå fasaden eller i trappuppgångarna.

– Kablaget från anläggningarna drogs i stället ned i de gamla sopnedkasten och ut i de gamla soprummen som numera är förråd, och därefter över till växelriktaren på andra sidan gången, förklarar Thomas Gradstedt.

– Det är ett sätt som många föreningar som funderar på solceller skulle kunna välja, bekräftar David Skarin, energispecialist på HSB och projektledare för brf Grevegårdens solcellsprojekt.

Hans expertis och erfarenheter har kommit till stor nytta i projektet, bland annat genom att föreslå en nedsäkring av samtliga elanläggningar i fastigheten som kommer att spara 123 000 kr per år. Och genom att se till att solcellsanläggningen blev utbyggningsbar för framtida behov redan från början.

– Lagar och regler uppdateras hela tiden, så det bästa är att från början förbereda för nya krav som tillåter större anläggningar, säger han. Därför sattes fästen för nya paneler upp på taken direkt. Dessutom är anläggningen anpassad för att utvecklas med fler funktioner.

– I nuläget finns 18 enheter som producerar energi åt sin egen del av byggnaden. Tanken är att vi ska koppla ihop enheterna per byggnad så att den del som producerar mest kan skicka till de andra. Nästa steg är att koppla samman alla sex hus så att man utnyttjar den producerade energin ännu bättre, säger David Skarin.

Ordförande Thomas Gradstedt och HSBs energispecialist David Skarin är nöjda med både tak och solpaneler.

 

Som energispecialist får han ganska många samtal från föreningar som funderar på solcellsinstallationer. Han upplever det som att många styrelseledamöter är ordentligt pålästa, har räknat på kostnader och återbetalningstid och vet att det är en investering som på sikt inte bara betalar sig i form av sänkta kostnader, utan också ett höjt värde på föreningen.

– Men alla tänker inte på att man kan samordna en installation med en takrenovering och få synergieffekter i samband med annat underhåll. Där kan vi komplettera med helhetstänket kring en installation och vilka tekniska möjligheter och utmaningar som finns, säger han.

Brf Grevaregården har sedan många år tillbaka energiavtal med HSB Göteborg och har genomfört ett antal olika åtgärder för att sänka sina energikostnader. I samband med ett stambyte för knappt tio år sedan installerades individuell mätning och debitering av vatten och el i samtliga 444 lägenheter samt regelbunden injustering av värmen.

– Förut eldade vi för kråkorna. Nu har vi kunnat sänka våra energikostnader med 20 procent, säger Thomas Gradstedt. Nu ser han fram emot att solenergiproduktionen ska bidra till att sänka kostnaderna ytterligare.

– Dessutom håller vi på att formulera ett produktionsavtal med Göteborgs energi för att kunna sälja överskottet ut på nätet.

Brf Grevegårdens gamla sopnedkast kunde användas för all kabeldragning.

Vill du veta mer?

HSB Göteborg erbjuder ett brett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning och ombyggnad för din bostadsrättsförening.