Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

7 av 10 vill hjälpa människor på flykt

29 april 2022 7 av 10 kan tänka sig att hjälpa människor på flykt från kriget i Ukraina. Att skänka saker eller pengar är det flest vill hjälpa till med, men var fjärde kan också tänka sig att ordna boende. Det visar en Sifoundersökning som HSB har beställt.
Ung kvinna med ryggsäck på tågstation kollar i mobiltelefon

Rysslands krig mot Ukraina har orsakat stort mänskligt lidande och en stor flyktingström genom Europa. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har cirka fem miljoner människor flytt från Ukraina. Även om de flesta av dem väntas stanna i grannländerna beräknas upp emot 80 000 av flyktingarna komma till Sverige under 2022, enligt Migrationsverket.

HSB har låtit Sifo fråga drygt 1 000 svenskar om de, med anledning av kriget i Ukraina, kan tänka sig att hjälpa människor som söker sig till Sverige. 7 av 10, (72 procent) svarar ja. Av de som vill hjälpa till kan flest tänka sig att skänka saker eller kläder (78 procent) eller pengar (73 procent). Var fjärde (24 procent) kan tänka sig att hjälpa till att ordna boende.

– Det är fantastiskt att se hur hela samhället nu sluter upp för att hjälpa människor på flykt. Vi märker av från våra bostadsrättsföreningar att många vill hjälpa på det sätt de kan – till exempel genom att låna ut föreningens gästlägenhet till en flyktingfamilj eller ordna insamlingar till förmån för flyktingarna, säger Johan Nyhus, förbundsordförande HSB.