Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Den 12 maj hölls HSB Södertörns föreningsstämma 2022

16 maj 2022 HSB Södertörns årliga föreningsstämma genomfördes den 12 maj. Det var den första fysiska stämman sedan 2019 vilket motiverade ett högt deltagande - äntligen fick vi träffa varandra igen!

Det är på föreningsstämman som medlemsföreningarna har sin påverkansmöjlighet. På föreningsstämman behandlas bland annat bokslut, resultat från föreningens verksamhet under det gångna året samt motioner från medlemmarna. 

Innan stämman bjöds det på intressanta gästföredrag 

Kvällen bjöd på en spännande föreläsning från HSB Södertörns samarbetspartner TalangAkademin. Grundaren, Stig-Arne Bäckman berättade om sin spännande verksamhet som ger arbetssökande i Huddinge chansen att få yrkeserfarenhet genom praktik. Målet är att bidra till ett samhälle där alla invånare i Huddinge har ett arbete att gå till och väljer att bo i kommunen.  

Även Melki Gabriel, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Botkyrka kommun, gästade för att informera om den pågående utvecklingen i kommunen. Han berättade bland annat att man planerar för över 20 000 bostäder i kommunen till 2040 och att kommunen vill inkludera HSB i byggnationen av det nya Botkyrka.  

Stämman öppnades sedan av HSB Riksförbunds förbundsordförande, Johan Nyhus, som även var stämmoordförande.  

Nyval till styrelse och valberedning 

Under stämman valdes Pernilla Rutberg in i HSB Södertörns styrelse.  
- Jag blev väldigt rörd av att höra valberedningens motivering och det känns stort att få det här förtroendet, sa Pernilla efter stämman.  

Stämman valde också in Natalia Juntonen i valberedningen.  
- Det kändes både överraskande och ärofyllt att bli nominerad. Valberedningen har ju ett väldigt viktigt uppdrag, om inte det viktigaste. Att få in rätt kunskaper i styrelsen och samtidigt sätta samman personer som kompletterar varandra kan vara en svår uppgift. Men det är ett arbete som jag ser fram emot, sa Natalia.