Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Framtidens fastighetstekniker utbildas i HSB Living Lab

26 april 2022 Fastigheter blir allt mer energieffektiva, resurssnåla och smarta. Samtidigt blir de också mer komplexa. För att fastighetssystem ska nå sin fulla potential behövs inte bara investeringar i ny teknik utan samtidigt kompetenshöjning av fastighetspersonal. Detta har man konstaterat bland annat i HSB Living Lab. Som ett svar på det startar HSB nu utbildningen ”Från fastighetsskötare till fastighetstekniker” i HSB Living Lab för att möta ökade kompetenskrav.
Två fastighetstekniker tittar upp mot rörsystem

Den tekniska utvecklingen går i rekordfart och nya innovativa tekniksystem ökar förutsättningarna för energieffektiva och hållbara byggnader. Det som ofta glöms bort är att för att dessa system ska nå sin fulla potential krävs att den personal som sköter dem har både bredd och spets när det kommer till att hantera den nya tekniken.

– Vi arbetar i en digital tid som är mycket snabbföränderlig och det ställer nya krav på vår verksamhet. Med den här utbildningen vill vi hjälpa våra medarbetare att utvecklas och ge dem kunskap för att utföra uppdrag i allt mer krävande miljöer, säger Kristian Isberg, affärsområdeschef Bygg och fastighet och tf Förvaltningschef på HSB Göteborg.

Två fastighetstekniker undersöker utrustning

Ett 40-tal fastighetsskötare från hela landet utbildas under våren 2022.

Kompetenshöjning behövs

Inom fastighetssektorn innebär det här en ökad efterfrågan på tekniker, driftspersonal och fastighetsskötare som kan hantera de tekniska system som skapar energieffektiva byggnader och resursbesparingar för klimatet. Det visar flera forskningsrapporter.

Men för att hantera och förvalta dessa fastigheter kommer det att behövas en generell kompetenshöjning bland flera yrkesgrupper inom fastighetsförvaltning. Detta för att nå såväl hållbarhetsmål som att möta de krav som kunder och fastighetsägare har på driften av fastigheter.

HSBs nya utbildning vänder sig till fastighetsskötare som vill utvecklas inom sitt yrke mot en mer teknisk och rådgivande roll. Ett 40-tal fastighetsskötare från hela landet utbildas i den första gruppen deltagare som genomgår utbildningen under våren 2022.

Kursledare Mikael Rosén, senior energikonsult på HSB Värmland och HSB Riksförbund

Mikael Rosén, senior energikonsult på HSB Värmland och HSB Riksförbund

Växande kompetens genom livet

I KTH-rapporten Kompetensbehov för framtidens smarta byggnader, en intervjustudie av Peter Lagrell från 2021, framgår att det ökade behovet av kompetens bara delvis täcks av högskole- eller universitetsutbildningar. Vidareutbildning under yrkeskarriären är enligt studien en viktig faktor för att underhålla kompetensen, inte minst när det kommer till den framrusande tekniska utvecklingen inom fastighetssektorn. En studie från konsultfirman WSP, på uppdrag av Malmö Stad, visar också att kunskap i många fall saknas hos medarbetare för att ta hand om fastigheter med högt ställda krav på energianvändning på bästa sätt.

I och med nya tekniska lösningar finns ökade möjligheter att samla, spara, kombinera och analysera daglig data från fastigheter. Med den nya utbildningen möter HSB det ökade behovet av tekniskt kunnig driftspersonal med förmåga att analysera insamlade driftdata, i kombination med affärsmässiga och beteendevetenskapliga kompetenser.

Entré till HSB Living Lab

HSB Living Lab ligger på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg. Det är en levande boendemiljö med 29 lägenheter och cirka 40 hyresgäster, där forskning om framtidens boende pågår dygnet runt.

HSB Living Lab blir undervisningslokal

Kursen ”Från fastighetsskötare till fastighetstekniker” leds av Mikael Rosén, senior energikonsult på HSB Värmland och HSB Riksförbund, med en mångårig erfarenhet av att utbilda inom fastighetsteknik. Utbildningen genomförs både digitalt och på plats i HSB Living Lab. Momenten på plats är till för att genomföra praktiska övningar i befintliga och nya system och framtida lösningar, med hjälp av fastighetens driftdata av temperatur, luftflöden, energiåtgång, in- och utpasseringar, disk, tvätt och hissanvändning med mera.

– Vår förhoppning är att deltagarna efter utbildningen kommer att ha en större förståelse för framtidens smarta fastigheter, de nya system man förväntas jobba i och framtida förekommande uppdrag, säger Mikael Rosén. Det kommer ge oss bättre möjligheter att ge våra kunder den service de behöver och vill ha.

HSB förvaltar boende i hela Sverige

Alla Sveriges brf:er och fastighetsägare kan få stöd av HSB. Vi erbjuder heltäckande förvaltningstjänster för en tryggare vardag.