Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB vinnare av Sveriges grönaste varumärke i bostadsbranschen

18 februari 2022 HSB är det varumärke som anses mest hållbart inom kategorin nyproduktion av bostäder när konsumenterna får välja. Det visar en undersökning från strategiföretaget Differ.
HSB sveriges grönaste varumärke nyproduktion

I undersökningen har 1 000 svenska konsumenter rankat varumärken i olika branscher. HSB tar för tredje gången hem förstaplatsen i kategorin nyproduktion av bostäder.

– Vi är väldigt stolta över utmärkelsen och att det finns ett så stort förtroende för vårt hållbarhetsarbete. HSB jobbar ständigt för att hitta lösningar på de stora hållbarhetsutmaningar vi står inför i branschen och att öka takten mot en verkligt hållbar nyproduktion, säger Lizz Wiklund, hållbarhetschef HSB Göteborg. 

HSB har som mål att nyproduktionen ska vara verkligt hållbar i alla sina processer år 2045 med en strategisk hållbarhetsplan med skärpta mål inom samtliga hållbarhetsområden.

– Just nu kraftsamlar vi särskilt för att på allvar minimera byggproduktionens klimatpåverkan med högt satta mål, säger Lizz Wiklund.

Sveriges Grönaste Varumärke är en återkommande undersökning som har genomförts sedan 2008. Drygt 1 000 personer i åldrarna 15-75 år får besvara frågor kring miljö och hållbarhet och ge sin syn på varumärken i tolv utvalda branscher. Läs mer här.