Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

KALLELSE MEDLEMSMÖTE

11 mars 2022 Är du medlem eller bosparare i HSB? Bor du inte i en bostadsrätt inom HSB Landskrona? Välkommen på HSB Landskronas medlemsmöte!

HSB Landskronas medlemsmöte är tillfället för dig som är
medlem eller bosparare - och som inte bor i en bostadsrätt
– att göra din röst hörd! Se kallelse