Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så fick brf Hammaren hjälp av HSBs fastighetsförvaltare efter branden

13 maj 2022 En fastighetsförvaltare kan hjälpa till med det mesta som rör en bostadsrättsförening, men kan också vara ett värdefullt stöd när något oväntat inträffar. Det kan brf Hammaren i Ånge intyga.
Ordförande Karl-Ivar Cantzler framför  den skadade fastigheten i brf Hammaren i Ånge. Ordförande Karl-Ivar Cantzler framför den skadade fastigheten i brf Hammaren i Ånge.

– Man kan säga att jobbet som fastighetsförvaltare går ut på att vara styrelsens förlängda arm. Jag guidar och ger råd i alla frågor som kan uppkomma i föreningen, från renoveringar och upphandlingar till olika typer av besiktningar, och håller ordning så att allt blir utfört som det ska.

Martin Jönsson har varit förvaltare för brf Hammaren i cirka tio år. Under 2021 bestod arbetet bland annat av att hjälpa styrelsen i planerna med att bygga en carport och en övernattningslägenhet, men i slutet av november drabbades föreningen av en omfattande brand som ställde allt på ända.

– Då hade jag bara varit styrelseordförande i ungefär ett halvår, säger Karl-Ivar Cantzler. Branden nådde flera våningsplan och ett antal lägenheter fick stora skador, så det var inget lätt läge att hantera när man är oerfaren.

Plötsligt fanns mängder av brådskande åtgärder och viktiga frågor att ta ställning till, berättar Karl-Ivar, som menar att situationen underlättades av att föreningen hade en fastighetsförvaltare att vända sig till.

– Vi hade en diger lista över saker som behövde göras, men Martin har funnits där för att avlasta oss genom hela processen. Han har skött kontakten med myndigheter, försäkringsbolag och entreprenörer, och vi har hela tiden kunnat bolla tankar med honom och få kompetenta svar på våra funderingar.

Martin förklarar att alla HSBs fastighetsförvaltare har en "akutväska" att ta till vid oförutsedda händelser, som fungerar som ett verktyg för att få en översikt över åtgärderna.

– Akutväskan är en checklista som går igenom vad man ska göra, i vilken ordning man ska göra det och vilka som ska involveras i respektive steg. För Brf Hammaren handlade det till exempel om att ordna med extra boende åt de berörda medlemmarna och att lösa frågor kring hemförsäkringar. Det är ett jättebra hjälpmedel och en stor fördel för föreningen att ha en manual att följa så att ingenting faller mellan stolarna, för det kan faktiskt få ödesdigra konsekvenser.

En annan stor fördel med att som bostadsrättsförening ha en förvaltare är tillgängligheten, menar Martin.

– På HSB finns alltid en jour man kan höra av sig till om något skulle uppkomma som man snabbt behöver svar på. Även om den egna förvaltaren inte skulle finnas på plats finns det alltid någon som ställer upp och ger råd, vilket kan vara en stor trygghet för styrelsen att falla tillbaka på. För mig är det väldigt givande att kunna hjälpa till och att se hur besluten och projekten man bidragit till får ett bra resultat.

Nyttanavforvaltare.JPG

Karl-Ivar konstaterar att brf Hammaren verkligen uppskattat stödet de fått från Martin, inte minst med tanke på det som föreningen gått igenom.

– Det har verkligen varit guld värt – utan honom tror jag knappt att det hade gått.

"Utan vår förvaltare hade det inte gått!"

Detta kan en förvaltare hjälpa till med:

  • Ta in offerter från leverantörer
  • Ha koll på myndighetskrav och försäkringsfrågor
  • Hjälpa styrelsen inför, under och efter styrelsemöten
  • Vägleda styrelsen i olika frågor och situationer
  • Hjälpa till med underhållsplaneringen
  • Hantera grannkonflikter och störningsärenden