Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Smarta lösningen som sparar bostadsrättsföreningen 1 000 000 kWh – varje år

15 juni 2022 FX-ventilation är svaret på hur bostadsrättsföreningen Skogen i Umeå kan spara hundratusentals kronor varje år.
– För något år sedan var denna lösning okänd för oss, men nu känns det som en självklar investering, säger föreningens ordförande Mats-Olov Bäckström.

FX-ventilation – eller frånluftsåtervinning som det också kallas – är en effektiv metod för att ta tillvara på energi i fastigheter.

Enkelt förklarat innebär det att värmen som finns i lägenhet, som annars hade ventilerats ut via skorstenen eller fläkten, återvinns genom ett värmeåtervinningsbatteri som är kopplad till en värmepump. Genom detta kan bostadsrättsföreningar återvinna omkring 30 procent av sin totala värmeförbrukning och därmed sänka sina uppvärmningskostnader, samt bidra till ett minskat klimatavtryck.

Albin Strömberg, projektledare för energi och installationer.

Men trots de stora vinsterna är FX-ventilationer relativt ovanliga i Västerbotten, enligt Albin Strömberg, projektledare för energi och installationer vid HSB Norr:

– Det här är ett system som har funnits länge, men den allmänna kännedomen är liten, säger Albin Strömberg och fortsätter:

– Många fastigheter i Umeå har ypperliga förutsättningar för FX-ventilation. Faktum är att de allra flesta hus som är byggda mellan 1950–1970 med frånluftsventilation har rätt förutsättningar.

Mats-Olov Bäckström är ordförande för Brf Skogen och berättar varför de valde att investera i FX-ventilation. – Det kändes som ett givet alternativt, säger han.

I Umeå rör det sig om flera bostadsrättsföreningar som valt att investera i värmeåtervinning. Bostadsrättsföreningen Skogen, på Kronoparken i Umeå, är ett exempel.

Föreningens ordförande Mats-Olov Bäckström berättar att de beslutade sig för att installera FX-ventilation i samband med att andra underhållsåtgärder skulle utföras.

– Vi hade ett behov av att byta både kulvertledningar, värmekulvert och termostater i våra fastigheter. I samband med detta presenterade HSB FX-ventilation som ytterligare en investering, säger Mats-Olov Bäckström och fortsätter:

– Vid det tillfället hade jag inte hört talas om det, men när vi fick inblick i hur det fungerade, och att vi hade strålande förutsättningar, kändes det som ett givet alternativ. Vi fick också hjälp av HSB med kalkyler, upphandling och projektledning, vilket underlättade processen.

BRF Skogen på Kronoparken i Umeå.

Att föreningen beslutade sig för att investera i FX-ventilation grundade sig i att det är en långsiktig och bra investering, enligt Mats-Olov Bäckström. Med det nya ventilationssystemet förväntas föreningen spara 1 000 000 kilowattimmar årligen – och i rena pengar rör det sig om hundratusentals kronor mindre i uppvärmningskostnader.

– Hur stor besparingen blir styrs naturligtvis av priset på el och fjärrvärme, men vi räknar med att kunna sänka våra värmekostnader med 600 000–700 000 kronor varje år. Oavsett hur stor besparingen i slutändan blir känns det som en trygghet med tanke på vinterns höga elpriser, säger Mats-Olov Bäckström.

Genom FX-ventilation kommer bostadsrättsföreningen Skogen att spara 1 000 000 kWh/år.

Under våren påbörjades arbetet i BRF Skogens fastigheter och installationen förväntas vara färdig till hösten. För de boende innebär installationen inte några större ingrepp, bortsett från att termostatventilerna i lägenheterna kommer att bytas ut.

– Vår målsättning är att tänka långsiktigt i allt vi gör och strävar efter att skapa en så bra boendemiljö som möjligt. Det här är ett sätt för oss att ta tillvara på värme som vi tidigare bara släppt ut, det är bra för föreningens ekonomi, men även för de boende eftersom inomhusmiljön förväntas bli jämnare och bättre när vi byter ut termostatventilerna, säger Mats-Olov Bäckström.

Under våren påbörjades arbetet som förväntas vara klart i höst. För de boende innebär installationen inte några större ingrepp.

HSB Norr har alltid hållbarhet i fokus och arbetar aktivt för en hållbar energiförbrukning både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

I detta arbete erbjuder HSB Norr bostadsrättsföreningar så kallade energigenomgångar. Det innebär att energiexperter gör en kartläggning av en förenings energiförbrukning och ger förslag på kostnads- och energieffektiva åtgärder i förhållande till föreningens långsiktiga underhållsplan.

Här kan du läsa mer om HSB:s energigenomgång.

Albin Strömberg förutspår att åtgärder som kan sänka föreningars energiförbrukning kommer att bli allt vanligare framöver:

– Att sänka energiförbrukningen inom en förening har flera vinster. Dels ur ett hållbart perspektiv för att minska klimatavtrycket, dels sett till ett ekonomiskt perspektiv. Sedan är det väldigt glädjande att bostadsrättsföreningar som bostadsrättsföreningen Skogen går i bräschen för FX-ventilation. Det kommer att göra att fler föreningar i Umeå får upp ögonen och kan dra nytta av lösningen, säger han.

Så kan din BRF sänka sina energikostnader - läs mer här.