Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vill motverka och lösa problem innan de ens uppstår

31 maj 2022 ”Bättre tillsammans” är ledord som har genomsyrat HSB Södertörns verksamhet de senaste åren. Framförallt har utmanande tider såsom pandemin forcerat fram nya arbetssätt där samarbetet mellan olika arbetsgrupper har förstärkts och förbättrats internt. Några som har blivit vana att arbeta tätt tillsammans är HSB Södertörns fastighetsförvaltare Maria Forsberg och Pawel Paconowski som arbetar som fastighetsskötare.

Pawel Paconowski och Maria Forsberg är vana att arbeta tillsammans.

Effektiv hjälp för kunden

Jag är så glad för samarbetet med våra förvaltare eftersom de sitter på så mycket information om föreningarna. Det blir både smidigt och enkelt för mig att ställa en komplicerad fråga till Maria. På så sätt kan jag oftast lösa kundens fråga snabbt och väl underbyggt, säger Pawel.

Och det fungerar åt båda hållen, fortsätter Maria. Pawel är ju den som dagligen möter våra kunder och boende och som hör om deras behov och utmaningar. Så Pawel besitter ju en otrolig kunskap om våra kunder, som är ovärderlig för mig som förvaltare.

Undviker krångel med Avflyttningstillsyn

HSB Södertörn vill fortsatt motverka och lösa problem innan de ens uppstår. Ett bra exempel på det är tjänsten Avflyttningstillsyn. Med en sådan tryggar man skicket på lägenheten - innan en överlåtelse sker - genom en okulär kontroll och genomgång samt bilddokumentation av lägenheten.

Tidigare kunde jag skapa flera felanmälningar gällande exempelvis felaktiga köksfläktar i lägenheterna. Felanmälningar som skulle kunnat ha unvikts om man hade utfört en Avflyttningstillsyn och där styrelsen svart på vitt kunnat se dokumenterat att en renovering har genomförts och att den boende har bytt originalfläkten mot en ny, berättar Pawel.

Med en avflyttningstillsyn kan man tidigt hitta olovliga och felaktiga ombyggnationer vilket underlättar då styrelsen slipper krångel om vem som är ansvarig för åtgärden. Styrelsen kan ställa krav om rättelse och åtgärd till rätt bostadsrättshavare eftersom avflyttningstillsynen görs innan bostadsrättshavaren byts.

Så genom bilddokumentationen blir det mycket enklare för styrelsen att hantera ärenden som denna. Vi märker att de verkligen uppskattar tjänsten och att den sparar dem både tid och pengar, säger Maria.

Vill att våra kunder ska känna sig trygga

Maria berättar vidare att de arbetar transparent mot kunden gällande deras avtal. Och eftersom föreningarnas behov ju ändras över tid så ser HSB alltid till att avtalen blir så fördelaktiga som möjligt för kunden.

För mig är det viktigt att kunden förstår att vi alltid har deras intresse och behov i fokus. Det är viktigt att kunden ska känna trygghet i det!

Avslutningsvis berättar Pawel och Maria att de tycker att HSB Södertörn har förstått vikten av samverkan och hur det är det bästa för kunderna:

Våra kunder och medlemmar får den allra bästa hjälpen när vi samverkar i alla led, vi blir helt enkelt bättre tillsammans!