Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vill du utveckla HSB med goda råd?

16 maj 2022 Som ett resultat av den parlamentariska utredningen har HSB Stockholms styrelse beslutat att tillsätta två nya råd. Nu öppnar vi upp för intresseanmälningar.

De två nya råden – HSB 100 år och digitalisering – ska möjliggöra nya former för engagemang, utveckling och medlemsinflytande. Som rådsmedlem är det viktigt att du har en förståelse för HSB, samt har rätt kompetens för uppdraget.

– En stor skillnad jämfört med utskotten är att råden är tidsbegränsade, samt att vi har grundläggande kompetenskrav för deltagarna. Ett mer flexibelt och behovsstyrt sätt att arbeta med medlemsinflytande, som medför en otrolig utvecklingspotential om vi lyckas, säger Jonas Palmberg, medlemschef HSB Stockholm.


Rådet för HSB 100 år

HSB Stockholms 100-årsfirande är en milstolpe och en händelse av stort värde. Rådet får stor insyn i arbetet, hur det fortskrider, samt vilka aktiviteter och evenemang som planeras. Medlemmarna i rådet ska med sin kompetens och kunskap bidra till att 100-årsfirandet blir så uppmärksammat och uppskattat som möjligt, samt genomförs med hög kvalitet.

Tidsomfattning och arvode
Rådet arbetar under 2022 och 2023, och sammanträder två gånger per år. Det första mötet hålls i aug/sep. Uppdraget omfattar ett arvode.

Ansvarig tjänsteperson
Ansvarig och sammankallande tjänsteperson är Erik Juhlin, presschef. 

Kompetenskrav och intresseanmälan
Rådet ska bestå av fem medlemmar, och du ska ha tidigare erfarenhet av marknadsföring, kommunikation, varumärkesarbete och/eller genomförande av evenemang. Motivera gärna varför just du bör få en plats i rådet, och skicka din intresseanmälan till erik.juhlin@hsb.se. Rådets medlemmar utses slutligen av HSB Stockholms styrelse.


Digitaliseringsrådet

Rådet ska med sin kompetens och kunskap, engagemang och erfarenhet bidra till HSB Stockholms digitala utveckling, med målet att stärka erbjudande och konkurrenskraft. Medlemmarna ska aktivt bidra med tankar, idéer och förbättringsförslag kring såväl befintliga tjänster som nya utvecklingsförslag. Rådet får ta del av rapportering och senaste nytt kring utvecklingsarbete som pågår eller är på gång.

Tidsomfattning och arvode
Rådet arbetar under 2022 och 2023. Under 2022 hålls ett kortare uppstartsmöte i september samt ett ordinarie rådsmöte under hösten. Under 2023 hålls två ordinarie rådsmöten och ett kortare avslutsmöte i december för summering och utvärdering. Uppdraget omfattar ett arvode.

Ansvarig tjänsteperson
Ansvarig och sammankallande tjänsteperson är Mimmi Broberg, utvecklingsledare. 

Kompetenskrav och intresseanmälan
Rådet ska bestå av fem medlemmar, och du ska ha tidigare erfarenhet av produkt- och tjänsteutveckling, och/eller digitalt utvecklingsarbete. Motivera gärna varför just du bör få en plats i rådet, och skicka din intresseanmälan till mimmi.broberg@hsb.se. Rådets medlemmar utses slutligen av HSB Stockholms styrelse.