Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nationellt projekt om biologisk mångfald

13 juni 2024 I tisdags hölls ett startmöte för det samfinansierade projektet om biologisk mångfald i bostadssektorn. HSB Skåne är en av representanterna i projektet, vars syfte är att ta fram en handbok till bostadssektorn för mätning och uppföljning av dess direkta och indirekta påverkan på den biologiska mångfalden.
Vilda sommarblommor på en äng

Projektet leds av IVL svenska miljöinstitutet och i projektet ingår ett tiotal representanter från olika bostadsbolag i Sverige, där en av de inbjudna representanterna är HSB Skåne. Som projektdeltagare kommer vi att ha möjlighet att ge förslag på önskemål kring hur handboken ska utformas.

Projektet pågår till slutet av 2025 och genomförs i två steg. Det första steget går ut på att kartlägga vilka frågor som är viktigast att vägleda kring och hur vi ska ta oss an frågan om biologisk mångfald ur ett mer strategiskt perspektiv. I steg två kommer fokus ligga på vilka verktyg och metoder som kan användas för att bedöma påverkan på den biologiska mångfalden samt omsätta lärdomarna till en handbok som kan användas av bostadsbolag i hela Sverige.

Projektet kommer genomföras genom en kombination av workshops, litteraturstudier, intervjuer och syntesanalyser. Malin Segerblad, vikarierande miljö- och kvalitetsansvarig, och Caroline Nilsson, utemiljöstrateg, representerar HSB Skåne i projektgruppen. 

- Jag tycker att projektet ligger väl i tiden med tanke på att förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids största globala samhällsrisker. Det finns mycket som kan göras för att arbeta mer strategiskt med biologisk mångfald och här tror jag att en handbok för hur vi kan följa upp och mäta vår enskilda påverkan på den biologiska mångfalden kommer vara till stor hjälp, säger Malin Segerblad.