På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Årets HSB-projekt 2015-2016

31 maj 2017 På årets HSB-stämma offentliggjordes ”Årets HSB-projekt 2015-2016”. För att nomineras krävs att projektet avser en bostadsrättsförening och färdigställd under perioden 2015-2016. Kriterierna som juryn tittat på är samlat under fyra rubriker: Ett tydligt konsumentperspektiv, HSBs Nyproduktionshandbok, Arkitektur och Stadsbyggnad/stadsplanering.

Juryn som arbetat med de nominerade har varit Annica Carlsson - Arkitekt MSA, VD Equator Arkitekter, Per Lagheim - tf. Samhällsbyggnadschef, Upplands Väsby Kommun, Sverker Thorslund - Bostadsexpert, tidigare vid Konsumentverket och Anders Lago - Förbundsordförande HSB Riksförbund. Varje jurymedlem har utgått från sitt perspektiv och arbetat med 6-9 huvudkriterier. Bedömningen och urvalet har gjorts utifrån de nomineringshandlingar som lämnats in, med kompletterande platsbesök. Efter genomförda besök sammanställdes bedömningarna och juryn enades om fyra nominerade projekt.

De nominerade

  • HSB Brf Docklands, Nacka, HSB Stockholm
  • HSB Brf Studio 1, Göteborg, HSB Göteborg
  • HSB Brf Pigghajen, Tyresö, HSB Stockholm
  • HSB Brf Västerpark, Landskrona, HSB Landskrona

I år kunde faktiskt inte juryn enas om en vinnare. - Vi arbetar för ett mer hållbart samhälle och försöker påverka regering och riksdag för att underlätta för de grupper som idag har problem att hitta en egen bostad. Bland annat unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det vore därför fel att inte uppmärksamma ett projekt som tar hänsyn till ursprungstanken: att skapa det goda boendet för många människor med bibehållen kvalitet. Samtidigt vore det galet att inte premiera ett projekt som vunnit både nationell och internationell uppmärksamhet, säger Anders Lago, på varför juryn i år valde två vinnare:

HSB brf Studio 1 i Göteborg och HSB brf Pigghajen i Stockholm

 

HSB brf Studio 1

Juryns motivering

”Omsorg och konsekvens är ledord för Brf Studio 1. Idén med sekelskiftets paradvåningar är kombinerad med 60-talets renodling av material. Dessa faktorer har gett projektet en helt egen karaktär som skiljer sig tydligt från samtidens huvudsakliga bostadsproduktion. De väl formade byggnadsvolymerna möter höjden med Stora Torps engelska park och Delsjöns friluftsområde.

Boende och besökare tas emot i en välkomnande entré i direkt anslutning till en vackert utformad gemensamhetslokal. De gemensamma utrymmena inom- och utomhus är även i övrigt generöst och omsorgsfullt utformade. Ökad takhöjd, rum i fil med vackra proportioner bidrar till en upplevelse av tidlöshet. En skicklig byggherre och en kvalificerad arkitekt har genom en väl styrd totalentreprenad uppnått en kvalité på genomförande och detalj som håller hög internationell klass.”

HSB brf Pigghajen

Juryns motivering

”Den konsu­mentkooperati­va synen på hur bostäder ska byggas och för­valtas för att ge medlemsnytta och samtidigt visa samhällsansvar kom­mer tydligt till uttryck i projektet. Låg energianvänd­ning, god innemiljö, miljöbedömda material och produktions­effektivi­tet är nyckelord. Dokumenterat nöjda medlemmar blev det första kvit­tot på framgången. Detta projekt är ett gott exempel på HSBs bostadspolitiska ambitioner där breda grupper får möjlighet till den goda bostaden. Projektet visar att det går att bygga kostnadseffektivt.

Ett konsekvent utvecklingsarbete via flera tidigare projekt har stegvis förfinat produkten som kan användas i många olika lägen. Stor omsorg är lagd på installationer vad gäller montage, drift och tillgänglighet.”

Glada vinnare gratuleras av Anders Lago

Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg, Anders Svensson, vd HSB Stockholm och Lena Josgård, affärsområdeschef mark- och projektutveckling HSB Göteborg tar emot diplom, ett gåvobrev på respektive 5000 kr till We Effect och en handduk från We Effect. Bilden nedan i mitten finns HSB Bostads vd Jonas Erkeborn med. HSB Bostad är det bolag som bygger i Stockholmsregionen.