På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Årets HSB-projekt 2015-2016

31 maj 2017 På årets HSB-stämma offentliggjordes ”Årets HSB-projekt 2015-2016”. För att nomineras krävs att projektet avser en bostadsrättsförening och färdigställd under perioden 2015-2016. Kriterierna som juryn tittat på är samlat under fyra rubriker: Ett tydligt konsumentperspektiv, HSBs Nyproduktionshandbok, Arkitektur och Stadsbyggnad/stadsplanering.

Juryn som arbetat med de nominerade har varit Annica Carlsson - Arkitekt MSA, VD Equator Arkitekter, Per Lagheim - tf. Samhällsbyggnadschef, Upplands Väsby Kommun, Sverker Thorslund - Bostadsexpert, tidigare vid Konsumentverket och Anders Lago - Förbundsordförande HSB Riksförbund. Varje jurymedlem har utgått från sitt perspektiv och arbetat med 6-9 huvudkriterier. Bedömningen och urvalet har gjorts utifrån de nomineringshandlingar som lämnats in, med kompletterande platsbesök. Efter genomförda besök sammanställdes bedömningarna och juryn enades om fyra nominerade projekt.

De nominerade

  • HSB Brf Docklands, Nacka, HSB Stockholm
  • HSB Brf Studio 1, Göteborg, HSB Göteborg
  • HSB Brf Pigghajen, Tyresö, HSB Stockholm
  • HSB Brf Västerpark, Landskrona, HSB Landskrona

I år kunde faktiskt inte juryn enas om en vinnare. - Vi arbetar för ett mer hållbart samhälle och försöker påverka regering och riksdag för att underlätta för de grupper som idag har problem att hitta en egen bostad. Bland annat unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det vore därför fel att inte uppmärksamma ett projekt som tar hänsyn till ursprungstanken: att skapa det goda boendet för många människor med bibehållen kvalitet. Samtidigt vore det galet att inte premiera ett projekt som vunnit både nationell och internationell uppmärksamhet, säger Anders Lago, på varför juryn i år valde två vinnare:

HSB brf Studio 1 i Göteborg och HSB brf Pigghajen i Stockholm

 

HSB brf Studio 1

Juryns motivering

”Omsorg och konsekvens är ledord för Brf Studio 1. Idén med sekelskiftets paradvåningar är kombinerad med 60-talets renodling av material. Dessa faktorer har gett projektet en helt egen karaktär som skiljer sig tydligt från samtidens huvudsakliga bostadsproduktion. De väl formade byggnadsvolymerna möter höjden med Stora Torps engelska park och Delsjöns friluftsområde.

Boende och besökare tas emot i en välkomnande entré i direkt anslutning till en vackert utformad gemensamhetslokal. De gemensamma utrymmena inom- och utomhus är även i övrigt generöst och omsorgsfullt utformade. Ökad takhöjd, rum i fil med vackra proportioner bidrar till en upplevelse av tidlöshet. En skicklig byggherre och en kvalificerad arkitekt har genom en väl styrd totalentreprenad uppnått en kvalité på genomförande och detalj som håller hög internationell klass.”

HSB brf Pigghajen

Juryns motivering

”Den konsu­mentkooperati­va synen på hur bostäder ska byggas och för­valtas för att ge medlemsnytta och samtidigt visa samhällsansvar kom­mer tydligt till uttryck i projektet. Låg energianvänd­ning, god innemiljö, miljöbedömda material och produktions­effektivi­tet är nyckelord. Dokumenterat nöjda medlemmar blev det första kvit­tot på framgången. Detta projekt är ett gott exempel på HSBs bostadspolitiska ambitioner där breda grupper får möjlighet till den goda bostaden. Projektet visar att det går att bygga kostnadseffektivt.

Ett konsekvent utvecklingsarbete via flera tidigare projekt har stegvis förfinat produkten som kan användas i många olika lägen. Stor omsorg är lagd på installationer vad gäller montage, drift och tillgänglighet.”

Glada vinnare gratuleras av Anders Lago

Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg, Anders Svensson, vd HSB Stockholm och Lena Josgård, affärsområdeschef mark- och projektutveckling HSB Göteborg tar emot diplom, ett gåvobrev på respektive 5000 kr till We Effect och en handduk från We Effect. Bilden nedan i mitten finns HSB Bostads vd Jonas Erkeborn med. HSB Bostad är det bolag som bygger i Stockholmsregionen. 


Till nyhetslistan