På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Bostadsbrist och tomma lägenheter – har bostadsmarknaden fått fnatt?

08 november 2017 Allt fler nybyggda lägenheter riskerar att stå tomma i Sverige, samtidigt som bostadsbristen är stor. Hur är det möjligt och vad kan politikerna göra åt det? Den frågan debatterades under HSB Riksförbunds välbesökta seminarium tisdag 7 november.
Lunchseminariet på HSB

Seminariet med namnet ”Bostadsbrist och tomma lägenheter – har bostadsmarknaden fått fnatt?” kunde följas på webben och du kan ta del av inspelningen här.

I panelen deltog HSBs förbundsordförande Anders Lago, de bostadspolitiska talespersonerna Johan Löfstrand (S) och Caroline Szyber (KD) samt journalisten/författaren Per Wirtén och ledarskribenten Linda Nordlund från SvD.

HSB Riksförbunds presschef André Johansson, moderator för seminariet, inledde med en kort tillbakablick:

– För två, tre år såg vi rubriker som ”Bostadsbyggandet är farligt lågt”, medan vi idag kan läsa ”Högt bostadsbyggande en risk”. Något har hänt i debatten runt bostadsfrågan – nyss byggde vi för lite och nu bygger vi för mycket.

Linda Nordlund efterlyste blocköverskridande överenskommelser för bostadsmarknaden:

– Att bara bygga nytt räcker inte. Nu larmar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att glesbygdskommuner snart riskerar att stå med tomma bostäder samtidigt som vi har en stor bostadsbrist. De som redan har en bostad får subventioner, medan trösklarna höjs för dem som står utanför.

 – I Tyskland och Norge gynnar man bosparande, medan svenska politiker höjer skatten på investeringssparkonton.  Med dagens amorteringskrav och bolånetak, kan många unga bara skaffa en bostad med föräldrar som hjälper till. Detta cementerar klassklyftorna.

 Per Wirtén menade att grundproblemet är att allmän välfärdspolitik har separerats från bostadspolitik.

– Under många år har det talats om en bostadsmarknad i balans. Förr talade man om bostad som en rättighet – det är kanske något politikerna borde gå tillbaka till?

– Det vi ser är en fördelningspolitisk kris som manifesteras på bostadsmarknaden. Bostadsbrist är idag inget enhetligt begrepp, det finns skilda sociala grupper med helt olika resurser. Det har byggts en klassmur runt ägande. Staten måste bli mycket mer aktiv och subventionera antingen boende eller byggande, kanske genom nya lösningar för smart social housing.

 Anders Lago lyfte den oro som många byggherrar och bostadssökande nu känner:

– Idag finns normalinkomsttagare som får nej av banken, trots att de har råd att köpa en bostad.  Resultatet blir osålda och outhyrda lägenheter.  Samtidigt ökar trångboddhet och handel med svarta kontrakt, sade Anders Lago, som också gav exempel på olika lösningar för att dämpa bostadskrisen; ökade bostadsbidrag, stöd till bosparande, nystartslån till unga och finansiering av byggande för att minska hushållens belåning.

 Att inte göra något alls kan däremot ge både sociala konsekvenser och utebliven tillväxt, underströk Anders Lago och fick där medhåll av Caroline Szyber (KD).

 – Bostadsförsörjningsansvaret är ett kommunalt ansvar, men många kommuner har idag problem som kräver en palett av politiska åtgärder. Några av de största faktorerna till segregation är rotlöshet, otrygghet och trångboddhet i vissa områden. Om inte staten tar större ett ansvar för detta, kommer det att kosta framöver.

 Johan Löfstrand (S) underströk att det är dags att knyta samman utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden genom ett brett utbud av bostadspolitiska åtgärder.

– Det var en besvikelse att förra årets bostadspolitiska samtal inte lyckades, men jag hoppas att vi har en blocköverskridande överenskommelse till nästa år eftersom vi nu är vi är överens om världsbilden. Det nuvarande systemet är fördelningspolitiskt snett och det krävs något nytt.