På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Konsumentskyddet på elnätsmarknaden fungerar inte

26 oktober 2017 Priserna för vatten, avlopp, el, uppvärmning och sophämtning – tjänster vi alla är beroende av - skiljer sig avsevärt mellan landets kommuner. Priserna på samtliga nyttigheter har dessutom ökat omkring tre gånger mer än inflationen de senaste 20 åren. Det är en oroväckande utveckling. Nu måste regeringen stärka konsumentskyddet mot orimliga prishöjningar på monopolmarknader.
Skruvar i elskåp

Nils Holgersson-gruppen, som består av HSB, Riksbyggen, SABO och Hyresgästföreningen, har varje år sedan 1996 studerat kostnadsutvecklingen för kommunala avgifter och taxor. Vi gör det för att det handlar om tjänster som vi alla behöver och som får konsekvenser för mångas privatekonomi. I vår undersökning ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Stora skillnader mellan kommunerna

Årets rapport visar att det skiljer hela 80 procent för priset på el, värme, avfall och vatten mellan dyraste och billigaste kommunen i Sverige. I den dyraste kommunen, Tanum, betalar boende i en trerumslägenhet 2 415 kronor i månaden för detta. I Luleå, som är billigast, betalar de 1 359 kronor för samma tjänster. En årlig skillnad på över 12 000 kronor. Den här typen av prisskillnader har konsumenter svårt att upptäcka. Och om man som konsument idag vill ändra på avgiftsnivån, ja, då är sättet att flytta till en annan kommun.   

Elnätspriserna har ökat mest

I genomsnitt har priset höjts med hela 7,5 procent sedan 2016. Det är dessvärre ingen engångsföreteelse. Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna stigit med nära 25 procent. Några företag utmärker sig särskilt: Vattenfall Eldistribution har höjt elnätsavgifterna med drygt 11 procent sedan 2016. Och Ellevio AB och E.ON Elnät med nära 10 procent det senaste året. Den allmänna prisutvecklingen på till exempel mjölk, möbler och böcker har under samma period legat under två procent.

Elnätsmarknaden är ett naturligt monopol som kräver tydliga ramar

Det kräver tydliga regler för hur företagen får agera och vilka priser som de kan ta ut för sina tjänster. Regler som skyddar konsumenterna mot orimliga prishöjningar. De gällande intäktsramarna för elnätsföretagen, som är det konkreta konsumentskyddet, har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei, för perioden 2016-2019.

Men utöver denna periods reglering tar företagen nu även ut den ökning av intäktsramen som ett flertal domstolsprocesser resulterade i förra perioden. Hela 96 företag överklagade Ei:s beslut. Ei fastställde kalkylräntan, som påverkar priset påtagligt, till 5,2 procent. Men domstolen höjde till 6,5 procent. Vi menar att detta tydligt visar att oberoende ekonomiska experter borde vara med vid bedömningen i domstolsprocesserna. Ei har också begärt just detta, men domstolen har avslagit den begäran.

Som en reaktion på alla dessa domstolsprocesser skärpte regeringen regelverket i september 2014. Trots det överklagade 81 företag besluten om intäktsramar denna period. Det visar tydligt att dagens modell inte är tillräcklig, och att det inte skyddar konsumenten tillräckligt.

Nytt förslag till intäktsreglering

Den 24 oktober presenterade Energimarknadsinspektionen sitt förslag till ny intäktsreglering för elnätsföretagen. Vi kommer nu att analysera den noga. Det är viktigt att den bidrar till att den högsta tillåtna avkastningen för elnätsföretagen blir lägre. Och att den låga risken i företagens verksamhet, där konsumenten inte har någon valmöjlighet, bättre avspeglas i avkastningen. Här har regeringen ett stort ansvar att stärka konsumentskyddet. Om inget sker är risken stor att vi fortsatt får se höga höjningar av elnätspriser, där oskyddade konsumenter får stå för notan.

Debatten fortsätter

En debattartikel publicerades idag i SvD undertecknad av Nils Holgerssonsgruppens företrädare Jennie Wiederholm, utredare Hyresgästföreningen Riksförbundet, Gabriella Castegren, energiexpert SABO, Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund och Mari-Louise Persson, energistrateg Riksbyggen.

Ta del av artikeln i SvD här.