På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Bostadsforskare i debatt: Ska social housing lösa bokrisen?

07 april 2016 Vad är egentligen social housing? Vad skulle det innebära för Sverige? Och hur ser det egentligen ut i övriga Europa? Det stod i fokus vid ett seminarium på HSB då några av Sveriges främsta forskare i frågan möttes för att diskutera frågan.

I höstas presenterade Boverket rapporten Boendesituationen för nyanlända där man utrett hur Sverige ska hantera behovet av bostäder för nyanlända. Ett av Boverkets förslag är att staten ska se till att det byggs bostäder för människor med mycket låga inkomster – något som i rapporten beskrivs som "en modell för bostadsbyggande som riktar sig mot specifika målgrupper och inte till alla hushåll", alltså social housing. En modell som inget politiskt parti säger sig vilja ha. HSB ville höra vad forskarna anser om frågan.

Seminarium social housing

Vid HSBs seminarium deltog Håkan Forsell, docent i urbanhistoria vid Stockholms universitet, Anna Granath Hansson, forskare i bygg- och fastighetsekonomi vid KTH, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, och Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Seminariet filmades i sin helhet och går att se längre ner i denna artikel.

"Social housing ett förlegat begrepp"

Moderator för seminariet var HSBs presschef André Johansson, som började med att fråga vad social housing egentligen är.

– Begreppet är förlegat och har en nedsättande innebörd som är förknippadHåkan Forsell och Hans Lind med fattiga och stigmatiserade människor som är isolerade i enskilda bostadsprojekt, sade Håkan Forsell, som istället ville lyfta fram begrepp som "affordable housing" och "mixed income housing" som praktiseras i både Tyskland och Österrike.

– Det är en politik som villkorar att byggherrar viker 30–40 procent av nyproduktionen till människor med lägre inkomster. Affordable housing omfattar både en socialpolitisk och en arkitektonisk modell eftersom de här bostäderna ska vara så pass integrerade att det ska vara ickestigmatiserande att bo i dem. Det innebär att människor ofta väljer att bo kvar i samma område även om de får en bättre ekonomi.

– Om den här modellen införs i Sverige, skulle omkring 1 miljon människor kunna flytta in i ett subventionerat boende, sade Håkan Forsell.

"Avsaknaden av bostadspolitik största problemet"

Anna Granath Hansson lyfte den tyska modellen med socialt bostadsbyggande där en viss andel av nyproduktion har subventionerade hyror och går till sökande med lägre inkomster.
– Subventionen är tidsbegränsad och så småningom fasas lägenheterna ut i marknadssystemet.

Irene Molina och Linn MaticIrene Molina menade att avsaknaden av bostadspolitik gör att bostadsfrågan idag är allvarligare än under 60-talet.
– Då vara alla rörande överens om att en bostad är en rättighet för alla och miljonprogrammet var ett svar på detta. Frånvaron av politiska beslut gör att debatten idag handlar om att samla fattiga människor i områden och hus som mer välbeställda människor inte är intresserade av att bo i.

Stora insatser på kommunal nivå

När det gäller bostadspolitiska initiativ, tror inte Hans Lind att staten kommer att ta ledarrollen.

– Däremot händer det mycket på kommunal nivå ute i landet mycket för att lösa bostadskrisen. Om vi ser optimistiskt på framtiden och bygger mer standardiserade bostäder till överkomliga priser som inte fördelas efter kötid utan efter inkomst, så kan vi bygga ifatt och komma tillbaka till en fungerande bostadsmarknad.

HSB i debattartikel om social housing

Den 7 april skrev HSBs ordförande Anders Lago en debattartikel i Dagens Samhälle där han poängterar att det finns bättre lösningar på bostadskrisen än en stigmatiserande modell av social housing, men att det är bråttom. Det är också angeläget att regeringens initiativ till blocköverskridande samtal resulterar i en ny social bostadspolitik. Läs debattartikeln i Dagens Samhälle.

Se korta intervjuer med forskarna här

 

Se hela seminariet om social housing här


Till nyhetslistan