På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB välkomnar regeringens beslut om bostadsnära förpackningsinsamling och matavfall

29 juni 2018 Regeringen har beslutat om förordningsändringar om producentansvaren för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Detta ska leda till enklare och mer lättillgängliga insamlingssystem för hushållen för att det ska var lätt att göra rätt. Erfarenheterna visar att fler sorterar när tillgängligheten blir bättre, vilket bidrar till god resurshushållning.

Från 2021 till 31 mars 2025 ska hushållens förpackningsavfall och returpapper transporteras bort av från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Därefter ska hushållens förpackningsavfall och returpapper transporteras bort från 100 procent av alla bostadsfastigheter. Om borttransport från bostadsfastigheten inte bedöms skälig ska förpackningsavfallet samlas in på en plats som med hänsyn till omständigheterna ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt. Och är lättillgängliga för dem som vill lämna ifrån sig förpackningsavfallet.  

– Producenterna av förpackningar och papper tillhandahåller idag ett insamlingssystem vars servicegrad skiljer sig väsentligt från den servicegrad kommunerna ger vid insamlingen av restavfall från hushållen. Och hushåll i de bostadsrättsföreningar som anordnat insamling av förpackningsavfall och returpapper betalar dubbelt för denna insamling. Både när man köpt en vara i affären, genom en förpackningsavgift som ligger i varans pris, och genom månadsavgiften för att finansiera borttransport från bostadsrättsföreningen. Det är en orimlig ordning, säger Magnus Ulaner, Miljöchef på HSB Riksförbund.

För att säkerställa att ambitionshöjningen är genomförbar i praktiken anger regeringen att insamlingssystemen ska erbjuda fastighetsägaren kostnadsfri borttransport och genomföra detta om inte fastighetsägaren avböjer.

- Regeringens beslut klargör att finansiering av fastighetsnära insamling tillhör producenternas ansvar vilket är något som HSB verkat för i många år och det är glädjande att miljöminister Karolina Skog är tydlig gällande detta, säger Magnus Ulaner.

Fastighetsägaren ska underlätta för insamlingssystemet att transportera bort förpackningsavfall och returpapper. Det definieras under vilka förutsättningar fastighets-ägaren får avböja och det ska vara möjligt att ta hänsyn till olika omständigheter vid bedömningen av om det är skäligt att göra undantag från kravet på bostadsnära insamling.

För att bidra till att matavfall tas bättre om hand som en resurs har regeringen även beslutat om krav på att kommunerna ska erbjuda system för separat insamling av matavfall från hushållen senast år 2021.

- Det är bra att det kommer krav på kommunerna ska erbjuda hushållen separat insamling av matavfall. Separat insamling av matavfall bidrar till att biogas för fordon och biogödsel för att föra tillbaka näring till jordbruksmark kan produceras, vilket är klok resurshushållning. 

Vad är producentansvaret för förpackningar och tidningar?

Producentansvarslagarna ger företag som sprider förpackningar och tidningar på den svenska marknaden ett ansvar för att dessa samlas in och återvinns. Lagarna kom 1995 och syftar till en miljömässigt hållbar återvinning av alla de förpackningar och tidningar som årligen används i Sverige.

HSBs remissvar finns att läsa i sin helhet i denna pdf