På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB kommenterar statens utredning om avskrivningsregler och K3

26 april 2017 Idag, den 26 april, överlämnades den statliga utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden” till regeringen. I utredningen fastslås dagens regelverk ytterligare, något som Anders Lago, HSBs förbundsordförande, anser är olyckligt. - Avskrivningsmetoden är helt enkelt dåligt anpassad för bostadsrättsföreningar. Årsredovisningarna ger för dålig ledning till boende för att de ska kunna bilda sig en rimlig uppfattning om föreningens underhållsbehov, säger Anders Lago.
Anders Lago, Förbundsordförande HSB

Utredningens förslag – genomgående K3-regelverk

Utredarens uppdrag har varit att ta ställning till hur bostadsrättsföreningar ska säkerställa att det finns tillräckliga medel för framtida underhåll, samt om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för föreningens intressenter.

Utredningens förslag innebär att nuvarande regelverk i stort sett fortsätter att gälla, och att det sker inom det så kallade K3-regelverket, där avskrivningarna ska ske enligt komponentmetoden. Bokföringsnämnden får samtidigt i uppdrag att utforma krav på tilläggsinformation i årsredovisningarna. Förslaget förordar även att en 50-årig teknisk underhållsplan ska ingå för nyproduktion. Boverket som myndighet får större befogenheter och större tillsynsmöjlighet över intygsgivarna som är de som godkänner nyproduktion.

Här hittar du den statliga utredningen i sin helhet.

HSBs uttalar sig om utredningens förslag

I ett pressmeddelande idag uttalade sig HSB om utredningen. HSB menar att utredningens förslag konserverar problem på bostadsmarknaden och att avskrivningsmetoden är för dåligt anpassad för bostadsrättsföreningar.
– Det är olyckligt att dagens regelverk fastslås ytterligare genom utredningens förslag. Årsredovisningen innehåller inte tydlig och transparent information om underhållsplaner eller sparande för återinvesteringar. Den ger för dålig ledning till boende för att de ska kunna bilda sig en rimlig uppfattning om föreningens underhållsbehov. Dessa problem löser dessvärre inte utredningen, säger Anders Lago.
– Även om det finns väl avvägda förslag, saknas de avgörande delarna som verkligen stärker konsumentskyddet. Nu får vi istället fortsatt se en hel del redovisningar som visar bokföringsmässiga underskott helt i onödan och under lång tid framöver. Det går att leva med på kort sikt, men på längre sikt är det ohållbart för konsumenten, fortsätter Anders Lago.

HSBs och branschens gemensamma förslag – Förenkla och framtidsplanera

HSB och branschen föreslår i stället att bostadsrättsföreningarna ska framtidsplanera. Förslaget publicerades i en debattartikel i Dagens Industri den 23 mars 2017. Detta ska enligt förslaget ske genom att en fackman utför en 30-årig underhålls- och ersättningsinvesteringsplan. Det genomsnittliga återinvesteringsbehovet ska sedan utgöra en resultatpåverkande post i resultaträkningen, i stället för ett system med både resultatpåverkande avskrivningar och avsättningar till underhållsfond, vilka inte är resultatpåverkande.

För många personer är dock en årsredovisning ett krångligt dokument. Därför föreslår HSB även en förenkling i form av ett slags kylskåpsmärkning av föreningens ekonomi.
– Med vårt förslag blir det betydligt lättare för konsumenten att förstå redovisningen. Årsredovisningen ger en bättre bild av föreningens ekonomiska status och risken för oväntade underhållskostnader minimeras. Det ger mer jämna och förutsägbara avgiftsnivåer. Nu behöver regeringen ta tillfället i akt att hitta en långsiktig lösning för att skapa en tryggare bostadsrättsmarknad för 1,5 miljoner människor, säger Anders Lago.

HSBs frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om de nya regelverken för bostadsrättsföreningar.

För övriga frågor kontakta André Johansson, Presschef på HSB Riksförbund.