På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB uppmanar regeringen att skapa rimligare regler på bostadsrättsmarknaden

24 mars 2017 I en debattartikel i Dagens Industri uppmanar HSB tillsammans med Riksbyggen regeringen att ta chansen att förbättra förutsättningarna för bostadsrättsköpare. Och skapa ett regelverk som ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi och uppmuntrar till ett långsiktigt underhållsarbete.
Årsredovisning

Med dagens regelverk är det i stort sett omöjligt att jämföra ekonomin i två olika föreningar med hjälp av deras årsredovisningar, inför ett köp av en bostadsrätt. Det kan också vara svårt för befintliga bostadsrättshavare att bilda sig en uppfattning om ens förening har en bra planering för kommande underhållsbehov eller inte.

För att komma till rätta med problemen som dagens system ger upphov till föreslår vi  att bostadsrättsföreningarna ska framtidsplanera. Det ska ske genom att en fackman utför en 30-årig underhålls- och ersättningsinvesteringsplan. Det genomsnittliga återinvesteringsbehovet ska sedan utgöra en resultatpåverkande post i resultaträkningen. Detta istället för ett system med både resultatpåverkande avskrivningar och med avsättningar till underhållsfond, vilka inte är resultatpåverkande. Därigenom blir det betydligt lättare att förstå redovisningen för konsumenten.

Årsredovisningen kan för många ändå uppfattas som ett krångligt dokument och därför föreslår vi även en slags kylskåpsmärkning av en bostadsrättsförenings ekonomi, som gör det lättare för en köpare att jämföra och fatta ett beslut. De nyckeltal som framför allt föreslås är:

  • Årsavgift/kvm (totala årsavgifter/total boyta)
  • Sparande för återinvesteringar/kvm (Framtidsplanen/kvm). Genomsnittlig kostnad för återinvesteringar enligt Framtidsplanen/total boyta)
  • Skuldsättning/kvm (totala räntebärande skulder enligt senast avlämnande årsredovisning/kvm boyta)

Läs hela artikeln som undertecknats av Anders Lago, förbundsordförande HSB och Mårten Lilja, vice vd och chef affärsområde Bostad på Riksbyggen och som publicerades i Dagens Industri den 16/3 2017.

Frågor besvaras av vår presschef André Johansson.


Till nyhetslistan