På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSBs förslag på stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden

02 oktober 2017 Regeringen har utrett frågan om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Det finns flera väl avvägda förslag som HSB ser mycket positivt på i utredningen och gärna skulle se att de genomförs, men de avgörande delarna som verkligen stärker konsumentskyddet saknas, framför allt när det gäller bostadsrättsföreningars redovisningar. Därför har HSB lämnat in sina synpunkter i ett remissvar till regeringen.
Sofie Kjellin, chefsjurist HSB Riksförbund

– HSB har under en längre tid ansett att Bostadsrättslagen behöver moderniseras. Därför välkomnade vi att regeringen tillsatte denna utredning och jag har också deltagit som expert i utredningen, säger Sofie Kjellin, chefjurist HSB Riksförbund.  

Utredningens syfte har varit att lämna förslag som ska stärka konsumentskyddet. Det finns flera väl avvägda förslag som HSB ser mycket positivt på och gärna skulle se att de genomförs. Som till exempel att det ska bli tryggare att köpa en bostadsrätt, att lägenhetens andel av föreningens lån ska anges i mäklarannonsen samt att lagreglerna kring bostadsrättshavarens ombyggnationer förtydligas. Men de avgörande delarna som verkligen stärker konsumentskyddet saknas, framför allt när det gäller bostadsrättsföreningars redovisningar.

– Detta är en stor brist och HSB förordar därför att regeringen i den fortsatta beredningen arbetar för att ett mer ändamålsenligt regelverk för bostadsrättsföreningars redovisning, som verkligen tar konsumentperspektivet på allvar, tas fram än det som utredningen föreslår, säger Sofie Kjellin. 

HSB har tillsammans med branschen tagit fram ett gemensamt förslag som vi menar skulle stärka konsumentskyddet.

– Vårt förslag leder till att betydligt fler förstår årsredovisningen och få en bättre och mer rättvisande bild av föreningens ekonomiska status. Styrelsen som lämnar årsredovisningen skulle genom detta få ett verktyg att föra resonemang om årsavgifterna, vilka större reparationer föreningen står inför respektive har utfört och vilken utveckling av årsavgifterna de använt som beslutsunderlag. Dessutom skulle mer jämna och förutsägbara avgiftsnivåer bli en följd av att byggnaderna kontinuerligt besiktigas och framtidsplanerna uppdateras. Det skulle inte minst minimera riskerna för överraskningar, säger Sofie Kjellin. 

Här kan du ta del av hela remissvaret.