På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSBs förslag på stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden

02 oktober 2017 Regeringen har utrett frågan om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. Det finns flera väl avvägda förslag som HSB ser mycket positivt på i utredningen och gärna skulle se att de genomförs, men de avgörande delarna som verkligen stärker konsumentskyddet saknas, framför allt när det gäller bostadsrättsföreningars redovisningar. Därför har HSB lämnat in sina synpunkter i ett remissvar till regeringen.
Sofie Kjellin, chefsjurist HSB Riksförbund

– HSB har under en längre tid ansett att Bostadsrättslagen behöver moderniseras. Därför välkomnade vi att regeringen tillsatte denna utredning och jag har också deltagit som expert i utredningen, säger Sofie Kjellin, chefjurist HSB Riksförbund.  

Utredningens syfte har varit att lämna förslag som ska stärka konsumentskyddet. Det finns flera väl avvägda förslag som HSB ser mycket positivt på och gärna skulle se att de genomförs. Som till exempel att det ska bli tryggare att köpa en bostadsrätt, att lägenhetens andel av föreningens lån ska anges i mäklarannonsen samt att lagreglerna kring bostadsrättshavarens ombyggnationer förtydligas. Men de avgörande delarna som verkligen stärker konsumentskyddet saknas, framför allt när det gäller bostadsrättsföreningars redovisningar.

– Detta är en stor brist och HSB förordar därför att regeringen i den fortsatta beredningen arbetar för att ett mer ändamålsenligt regelverk för bostadsrättsföreningars redovisning, som verkligen tar konsumentperspektivet på allvar, tas fram än det som utredningen föreslår, säger Sofie Kjellin. 

HSB har tillsammans med branschen tagit fram ett gemensamt förslag som vi menar skulle stärka konsumentskyddet.

– Vårt förslag leder till att betydligt fler förstår årsredovisningen och få en bättre och mer rättvisande bild av föreningens ekonomiska status. Styrelsen som lämnar årsredovisningen skulle genom detta få ett verktyg att föra resonemang om årsavgifterna, vilka större reparationer föreningen står inför respektive har utfört och vilken utveckling av årsavgifterna de använt som beslutsunderlag. Dessutom skulle mer jämna och förutsägbara avgiftsnivåer bli en följd av att byggnaderna kontinuerligt besiktigas och framtidsplanerna uppdateras. Det skulle inte minst minimera riskerna för överraskningar, säger Sofie Kjellin. 

Här kan du ta del av hela remissvaret.


Till nyhetslistan