På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Nordisk samverkan kan ge fler bostäder

09 september 2016 Idag är det omöjligt att bygga samma typ av hus i två nordiska länder eftersom reglerna är så olika – men genom samverkan går det att få ner byggkostnaderna i Norden. Det visar en ny rapport från NBO Housing Nordic där HSB är en av medlemsorganisationerna

Det finns ett stort behov av bostäder i hela Norden, inte minst billiga bostäder för utsatta grupper. I vart och ett av de fem nordiska länderna pågår ett intensivt arbete för att hitta billigare byggmetoder, men arbetet stupar ofta på att varje enskild marknad är för liten.

Värdefullt med nordiskt samarbete

– Genom gemensamma regelverk och gemensam standard såväl inom Sverige som tillsammans med de nordiska länderna, skulle det gå att få ner byggkostnaderna, säger HSBs förbundsordförande Anders Lago, som deltar i arbetet inom NBO tillsammans med andra kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer i Norden.

– Erfarenhetsutbytet inom NBO är mycket värdefullt och denna rapport är ett konkret exempel på vad det nordiska samarbetet kan leda till.

Gemensamt regelverk för effektivare byggande

I juni 2015 startade NBO projektet Byggherrar i Norden. Projektet har fokuserat på att Sabo Kombohusidentifiera hur byggprocesser kan bli mer kostnadseffektiva och vilka hinder som behöver undanröjas för att det ska gå att bygga samma typ av hus i alla nordiska länder.

– Sverige och Norge har bland de högsta byggpriserna i Europa och övriga Norden ligger inte långt efter, säger Jonas Högset, projektledare för Byggherrar i Norden.

– Med ett gemensamt nordiskt regelverk kan vi skapa en gemensam nordisk byggmarknad med fler aktörer, mer konkurrens och större utrymme för beställarna att ställa krav. I förlängningen ger det både fler och billigare bostäder.

NBO:s rapport visar att:

 • Norden behöver ett gemensamt tekniskt regelverk med gemensamma definitioner och mätmetoder
 • Harmoniserad bygglovsprocess. Bygglovsprocessen ser olika ut från land till land och skiljer sig också ofta åt mellan olika kommuner inom samma land. Gemensamma och tydliga regler skulle förenkla processen.
 • Utbildning i hur reglerna ska tolkas. Politiker och tjänstemän behöver få utbildning i hur regelverket ska tolkas så för att undvika godtycklighet.
 • Reglering av alla upphovsrättsliga frågor. Även arkitektens upphovsrätt kan se olika ut från land till land.

Läs hela rapporten här

HSB i nordiskt samarbete genom NBO

NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, är en ideell förening med åtta organisationer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island som medlemmar som tillsammans representerar omkring 2,4 miljoner bostäder.
NBO arbetar för en gemensam vision för bostäderna i Norden: ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla.

Medlemmar i NBO:

 • Sverige: HSB, Riksbyggen och Sabo
 • Danmark: Danmarks Almene Boliger, BL.
 • Island: Búseti Húsnæðissamvinnufélag och Felagsbustadir Hf
 • Norge: Norske Boligbyggelags Landsforening, NBBL
 • Finland: Kova