På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Få koll på lagar och regler som påverkar din bostadsrättsförening

10 september 2020 Vem har rätt till nedsatt årsavgift vid renovering? Vem bär ansvaret för studsmattan eller poolen? Hur ser de nya kraven på energiprestanda ut vid nybyggnation? Här hittar du svaren på dessa och andra aktuella frågor inom fastighetsrätt, miljö och energi.

HSB har stor erfarenhet och kunskap om bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning och företräder bostadsrättsföreningar i juridiska frågor. Dessutom bevakar vi kontinuerligt lag- och regelutvecklingen i Sverige och inom EU.

Fastighetsrätt

Ansvar för studsmatta och pool
En bostadsrättshavare behöver ha tillstånd hos styrelsen för att sätta upp en flyttbar pool eller montera en studsmatta på föreningens mark. Om bostadsrättshavaren vill sätta upp pool eller studsmatta på sin uteplats, bör hen kontrollera vilka regler som gäller i den aktuella föreningen. Om en skada skulle uppkomma på grund av studsmattan eller poolen kan antingen ägaren till lekredskapet, föräldern till ett barn, bostadsrättsföreningen eller tillverkaren av lekredskapet bli ansvariga för skadan − i olika scenarier och i olika utsträckning.
Läs mer: Studsmatta och pool

Rätt till nedsatt årsavgift
Underhålls- och reparationsarbeten som behöver utföras i en bostadsrättslägenhet kan innebära att hela eller delar av lägenheten inte går att nyttja under arbetets gång. Bostadsrättshavarens eventuella rätt till nedsättning av avgiften under denna tid beror på om det uppkommer hinder eller men i nyttjanderätten på grund av bostadsrättsföreningens vållande. Med vållande menas att det ska vara fråga om någon grad av vårdslöshet från bostadsrättsföreningens sida.
Läs mer: Nedsatt årsavgift

Miljö och energi

Nya krav på energiprestanda vid nybyggnation
En ny version av Boverkets byggregler (från och med 1 september 2020) innebär nya krav på energiprestanda i samband med nybyggnation och om- eller tillbyggnad. Byggreglerna innehåller en ny definition av nära-nollenergibyggnad, som bland annat fokuserar på hög energiprestanda, förnybara energikällor och hållbara uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade.
Läs mer: Krav på energiprestanda

Moms på solel
Den solel som brf:en producerar och själv använder betalar man inte moms på, men moms läggs på beloppet om man säljer sin överskottsel till ett elhandelsbolag. Viktigt att tänka på är att brf:en kan göra avdrag för solcellsanläggningens kostnad samt att speciella regler gäller i de fall föreningen tillämpar individuell debitering och mätning (IMD). 
Läs mer: Moms på solel

Fler aktuella frågor hittar du på hsb.se/regelkollen

Fastighetsrätt A till Ö, coronapandemins effekter för bostadsrättsföreningar, samt de senaste regel- och lagändringarna inom miljö, samhälle och energi. Det bevakar vi kontinuerligt på hsb.se/regelkollen.