På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

HSBs boendesociala tjänster löser känsliga situationer

29 december 2020 Styrelsen i en HSB-bostadsrättsförening upptäckte så kallad samlingsproblematik hos en av medlemmarna. HSB Skånes bosociala avdelning kopplades in och lyckades lösa den känsliga situationen på ett sätt som resulterade i att alla berörda blev nöjda.

Ibland ställs styrelser i bostadsrättsföreningar inför boendesociala situationer som är extra känsliga och svåra att hantera. Det hände styrelsen i en bostadsrättsförening i Skåne, som vid en lägenhetsbesiktning upptäckte att personen som bodde där hade ett problematiskt samlarbeteende. Lägenheten var stökig och överhopad med saker som den boende samlat på sig under lång tid, vilket utgjorde en brandrisk och var på väg att leda till en sanitär olägenhet.

Efter att ha försökt prata med personen vid flera tillfällen utan framgång, vände sig styrelsen till HSB Skåne för att få stöttning. Först var både förvaltare och jurist inkopplade, men snart hamnade ärendet hos Jennifer Reed på den bosociala avdelningen. Hon började med att försöka få kontakt med den boende via telefon.

– Personen ringde upp mig strax efter jag hade lämnat ett meddelande. Jag sa då att jag hade fått höra att det fanns en samlingsproblematik, och så frågade jag om hen behövde hjälp. Det gjorde hen, berättar Jennifer. 

De kom överens om att Jennifer och en kollega skulle komma dit på ett hembesök.

– När vi kom in i lägenheten såg vi direkt att det inte gick att ha det så här. Det var grejer precis överallt. Vi fick plocka bort tidningshögar ur soffan bara för att kunna sätta oss, säger Jennifer.

Det visade sig att den boende som levde ett ensamt liv, inte riktigt hade insett problematiken med sitt samlarbeteende. Hen var däremot positivt inställd till att få hjälp.

"De flesta är samarbetsvilliga"

– Personerna vi möter är nästan alltid samarbetsvilliga, även om det händer någon gång att det går lite trögare, berättar Jennifer. Vi upplever ofta att det ligger en viss ”tyngd” i att vi kommer från HSBs bosociala avdelning, vilket kan underlätta att få kontakt. Den boende lämnade sitt samtycke till att Jennifer tog kontakt med berörda myndigheter.

Hen förstod att vi på HSB är inriktade på att ordna ett gott boende, samt att hen var tvungen att göra sig av med saker och städa för att inte riskera att bli bostadslös. Tillsammans ordnade Jennifer och den boende att en magasineringsfirma kom och tömde lägenheten. Mycket slängdes och annat magasinerades. Därefter kom en städfirma och gjorde en ordentlig storstädning. När bostaden var rensad och ren var det dags för en ny besiktning, och den här gången fick lägenheten godkänt – till både den boendes och styrelsens lättnad.

"Skönt att processen sköttes av en utomstående part"

– Det var skönt att vi i styrelsen inte behövde vara så engagerade personligen i den här processen, utan att den sköttes av en utomstående part. På så vis har händelsen inte påverkat relationen mellan oss som bor här, säger föreningens styrelseordförande.

– Nu när jag träffar vederbörande kan vi heja på varandra och prata om vädret och allt möjligt utan att någon känner att den behöver ta upp problemet.

Styrelsen planerar att följa upp ärendet med hembesök hos den boende för att säkerställa att hen mår bra och inte återfaller i sitt samlarbeteende.

– Det finns ett gott samarbete med återrapporteringen* mellan parterna, vilket är nödvändigt för att insatsen ska vara framgångsrik, menar styrelseordföranden.

Patologiskt samlande
Samlingsproblematik kan ha många bakomliggande orsaker, men ibland handlar det om patologiskt samlande (disposofobi), vilket är en psykisk störning. Patologiskt samlande innebär att den drabbade har svårt att göra sig av med saker på grund av ett upplevt behov att behålla dem, vilket leder till att hemmet ofta blir stökigt och överbelamrat.

*Återrapporteringen sker främst via telefon och all hantering av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Text Åsa B Hoffman
På bilden: Jennifer Reed arbetar på HSB Skånes bosociala avdelning, foto Andreas Hillergren

HSBs boendesociala tjänster

Avdelningarna som hanterar boendesociala frågor inom HSB har olika namn och innehållet i tjänsten kan variera lite mellan olika regionala HSB-föreningar, men upplägget är i grunden detsamma. Till exempel:

  • Gör hembesök och har samtal med boende samt kontaktar anhöriga. (Är även tillgängliga efter gängse kontorstid vid behov.)
  • Kontaktar socialtjänst, omsorgsförvaltningar och övriga myndigheter.
  • Kontaktar sjukvården.
  • Hanterar störningsärenden: Gör hembesök hos alla parter, hittar orsaken till störningen, medlar vid behov.
  • Hjälper till när boende inte betalar månadsavgiften/hyran; föreslår och upprättar avbetalningsplan.

Kontakta din regionala HSB-förening för mer information.