Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Debattartikel publicerad idag i Norrbottens-Kuriren: Orosmoln på bostadshimlen

21 februari 2018 I dagarna samlas fastighetsbranschen i Umeå när Business Arena har sin årliga mötesplats. Det är kanske ingen angelägenhet för alla, men en av frågorna som kommer att debatteras är det: läget på bostadsmarknaden. Idag hörs röster om att vi byggt för mycket, och att vi måste slå av på byggtakten. Inget kan vara mer fel. Vi behöver bygga mycket under lång tid. Men vi måste hitta nya lösningar så att fler människor kan få möjlighet till ett eget hem.
HSBs förbundsordförande Anders Lago i bygghjälm

Bostadsmarknaden har i stort gått från ett exceptionellt tillstånd, när allt hyrdes ut eller såldes på en sekund, till ett mer normalt, när allt säljs inom sinom tid. Men i stort har nästan inget hänt; grundproblemen består: bostadsbristen är påtaglig i stora delar av landet. Ta till exempel Boverkets rapport för 2017 som visade att 255 av landets 290 kommuner har underskott på bostäder. Det tar lång tid att bygga ikapp många års försummat bostadsbyggande. Och vi behöver bli bättre på att utnyttja redan byggda bostäder.

En av landets kommuner som brottats med bostadsbrist under en längre tid är Luleå. Men i Luleå har byggandet mer än dubblerats på bara ett par år. Det ökade byggandet är mycket välkommet. Men det löser inte det samhällsproblem vi har såväl i Luleå som i stora delar av landet: unga människor som får det allt svårare att etablera sig på bostadsmarknaden. Lönerna må ha stigit och räntorna må vara låga, men höga hyror i nyproduktionen, amorteringskrav och bolånetak stänger effektivt ute hushåll.

Samtidigt tornar två stora orosmoln upp sig på bostadshimlen. De statliga utredningsförslag som finns i paketeringsutredningen och det förslag som finns om ränteavdragsbegräsningar kommer öka kostnaderna för att bygga och förvalta bostäder. De försämrar förutsättningarna rejält för bostadsutveckling, inte minst för hyresrätter. Tajmingen är svårslaget dålig.

Men stora bostadsutvecklare som HSB måste också bidra. Vi planerar att bygga omkring 2000 bostäder per år runt om i landet de närmaste åren. Våra planer ligger fast trots debatten om en svalare bostadsmarknad. Men de avgörande nycklarna för att fler ska komma in på bostadsmarknaden sitter regering och riksdag på. Här följer fem stöttepelare till en ny social bostadspolitik:

1) Blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse. Det är grunden för att skapa en långsiktig social bostadspolitik som håller över tid.

2) Ge unga möjlighet att äga sin bostad. Vi behöver ett stöd till bosparande och startlån till den första bostaden.

3) Reformera bostadsbidraget. Det bör utvecklas så att fler hushåll kan ta del av det och få möjlighet till ett boende som passar behoven bättre.

4) Förändra flyttskatten. Flyttskatten leder till inlåsningseffekter och att vi inte utnyttjar de bostäder som finns effektivt.

5) Smartare stadsplanering. Det krävs ett tydligare helhetsansvar för utvecklingen i utsatta områden.

Sverige behöver fortsätta bygga mycket. Men vi behöver också en sammanhållen bostadspolitik med stabila spelregler. Det är vår skyldighet mot kommande generationer som behöver någonstans att bo.

Anders Lago,
förbundsordförande

Mattias Lundström,
vd HSB Norr